Hoe eerlijk is het CDA van Sybrand Buma voor ondernemers?

30-01-2017

Beste Sybrand, je wilt er zijn voor werkgevers én werknemers. Maar wat goed is voor de één, is dat niet automatisch voor de ander. Wat hebben ondernemers aan je programma?

 

Je wilt een ‘eerlijke’ economie, lezen we in het CDA-verkiezingsprogramma Keuzes voor een beter Nederland. Eerlijk voor werkgevers én werknemers, en voor deze én de toekomstige generatie. Dat is mooi. Groei is nodig, maar wel duurzame groei, schrijf je ook. Groei moet van bedrijven komen. Die help je met meer infrastructuur om files tegen te gaan. Het midden- en kleinbedrijf help je met het terugdringen van de regel- en de lastendruk. En de topsectoren mogen van jou blijven zorgen voor de broodnodige innovatie.

Maar niet alles in je programma is goed voor ondernemers. Zo wil je zzp’ers dwingen tot een pensioenvoorziening. Maar daar zijn ze niet zelfstandig voor geworden. En het leenstelsel voor studenten wil je alweer terugdraaien. Zo wordt het hoger onderwijs weer duurder voor de belastingbetaler, en dus ook ondernemers. Zeg nou zelf: is dat eerlijk?

 

Drie goede plannen van het CDA...

Topsectoren blijven top

Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie, stelt het CDA in zijn verkiezingsprogramma, en wie kan het daar niet mee eens zijn? Maar de partij constateert ook dat de Nederlandse investeringen in innovatie achterblijven bij die van landen als Zweden, Denemarken en Duitsland. ‘Het verschil zit vooral in lagere investeringen door bedrijven zelf.’ Het CDA wil daar wat aan doen door ‘structureel substantiële middelen te reserveren’ voor investeringen in kennis en innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven daar ook aan bijdraagt. En ook substantieel. Een en ander betekent dat de christendemocraten het topsectorenbeleid handhaven. Wel met meer ruimte voor de eigen prioriteiten van de regionale partners in dat beleid. Maar doorgaan met de topsectoren is zeker positief.

Lees ook eens: Kunnen we de fabeltjes over topsectoren eens achter ons laten?

Kijk, hier wordt al hard gewerkt aan het verjagen van het filespook. En volgens het CDA moet dat nog veel meer gebeuren
Kijk, hier wordt al hard gewerkt aan het verjagen van het filespook. En volgens het CDA moet dat nog veel meer gebeuren
Foto: Phil Nijhuis/HH

Filespook verjagen

Na jaren van minder files is het filespook weer terug, klinkt het zorgelijk bij het CDA. Niet alleen doordeweeks naar en van het werk, maar ook op zondag op weg naar familie en vrienden. Het CDA wil daarom extra investeren in infrastructuur, in de Randstad én daarbuiten. Ook moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit ten volle worden benut. In de nabije toekomst wordt het volgens de partij mogelijk om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar de plaats van bestemming willen reizen. Dat kan via een combinatie van vervoersvormen zijn. Slim reizen dus.

Om dat mogelijk te maken moet onder meer de situatie op het spoor worden verbeterd. ‘Een dure en tijdrovende reorganisatie van ProRail helpt daar niet bij.’ En zo is het.

Hier alvast een lijstje voor de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat.  

 

Straks: vijf minuten voor vertrek bepalen hoe te reizen?

 

Meer ondernemen, minder regels

Ondernemerschap is gebaat bij vermindering van het aantal regels en lasten. Het CDA draagt met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een warm hart toe. Voor familiebedrijven moet het eenvoudiger worden om personeel in dienst te nemen. Nu schrikken ondernemers vaak terug voor de consequenties daarvan. Die hebben onder meer te maken met de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Voor situaties waarin werknemers langer ziek zijn, wil het CDA een verplichte private verzekering voor alle werkenden (ook zzp’ers) in het leven roepen.

Meer in algemene zin moeten de regels minder en de lasten omlaag om werken en ondernemen lonend te maken. De economie trekt aan, maar de werkloosheid blijft hoog, met name onder de lage en middeninkomens. De huidige ‘peperdure’ banenplanen werken niet om daar voldoende verandering in te brengen, stelt het CDA.

Lees ook dit artikel over wat er allemaal op het bordje van de ondernemer ligt.

 

…en drie nogal slechte

Zelf investeren in leren

Het CDA wil het leven lang leren stimuleren. Prima, in een snel veranderende wereld moet iedereen investeren in zichzelf om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. In de ogen van het CDA moet dat gebeuren in de vorm van een individueel leerrecht ‘waar werkgevers en werknemers samen voor sparen’. Het leerrecht kan worden gefinancierd vanuit de sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (O&O). Dat is nu net even de verkeerde volgorde. De werknemer is als eerstverantwoordelijke eerst aan zet. Die zou bijvoorbeeld vrije dagen in kunnen zetten ter financiering van een opleiding. De werkgever kan ook financieel bijdragen aan de opleidingswens van de werknemer. Dat geldt ook voor de O&O-fondsen. Maar het moet geen verplichting zijn voor werkgever en fondsen. 

En dan nog wat: in het CDA-verkiezingsprogram wordt de overheid nergens genoemd als medefinancier. Terwijl die het een en ander best wel fiscaal vriendelijk zou kunnen faciliteren.

Lees meer over het nut van leven lang leren, met het goede voorbeeld van Finland en de VS.

De basisbeurs moet terug, zegt het CDA. Daar zullen deze studenten wel blij mee zijn
De basisbeurs moet terug, zegt het CDA. Daar zullen deze studenten wel blij mee zijn
Foto: Ronald van den Heerik/HH

Niet terug naar basis(beurs)

De invoering van het leenstelsel heeft het hoger onderwijs volgens het CDA minder toegankelijk gemaakt voor de lagere inkomens. Daarom wil de partij het leenstelsel weer omruilen voor de basisbeurs in de bachelorfase. De OV-studentenkaart moet worden vervangen door een tegemoetkoming in de reiskosten. De ‘kwaliteitsimpuls’ in het hoger onderwijs die werd betaald met de afschaffing van de basisbeurs, blijft behouden, als het aan het CDA ligt.

Geen goed plan. Het leenstelsel is net een paar jaar geleden ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te kunnen verhogen. Studenten kunnen bij de overheid een goedkope lening afsluiten, die in 35 jaar (was 15) kan worden afgelost. Een eventuele restschuld vervalt daarna. Wie minder dan het minimumloon verdient, hoeft niets terug te betalen. 

 

Laat zzp'er zelf aan oude dag denken

 

Zzp’er gaat zelf over pensioen

Ook zzp’ers moeten aan hun oude dag denken, anders zijn het straks zelfstandigen zonder pensioen. Het CDA wil hun pensioenvoorziening daarom koppelen aan de zelfstandigenaftrek. Zzp’ers komen alleen in aanmerking voor het maximale bedrag aan belastingvermindering als zij een minimumbedrag opzij leggen voor hun pensioen. Daarin moet dan ook een dekking zitten voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Hoe goed de achterliggende gedachte – zzp’er, denk aan je pensioen – ook is, dit voorstel beperkt de ondernemersvrijheid. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor de pensioenvoorziening bij de ondernemer zelf. Die heeft juist vanwege die vrijheid voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen. Met alles wat daarbij hoort.

Lees ook dit artikel over de betutteling van de zzp’er