Maakt Emile Roemer ondernemers een beetje gelukkig?

23-01-2017

Beste Emile, Er was een tijd dat het woord ondernemerschap niet in het rode boekje van de Socialistische Partij voorkwam. Maar tijden veranderen. Maak je ondernemers met jullie nieuwe programma een beetje gelukkig?

 

De SP kiest voor slim investeren in plaats van dom bezuinigen, schrijf je in het verkiezingsprogramma Nu wij. Een mooi uitgangspunt waar ook ondernemers mee uit de voeten kunnen. Want alleen met slim investeren kunnen we de grote problemen van deze tijd, zoals de noodzakelijke energietransitie, echt aanpakken. De SP wil graag een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf. Daarmee krijgen gezonde bedrijven betere toegang tot kredieten om te investeren en bevorderen we de ontwikkeling en innovatie van de economie. Prachtig!

Goed om te lezen daarom dat jullie daarnaast serieus willen investeren in mobiliteit, in digitalisering en in de kwaliteit van het onderwijs. Wel een beetje jammer is dat niet echt duidelijk wordt waar het geld daarvoor vandaan moet komen. Ons voorstel: denk vooral eens aan het mobiliseren van privaat geld, bijvoorbeeld met behulp van een nationale investeringsinstelling. Want geloof ons: met het afknijpen van ceo’s en Europese ambtenaren, zoals je voorstelt in ‘Nu wij’, kom je er zeker niet. En ook de SP wil toch niet de belastingen eindeloos opschroeven?

Daarom vinden we ook je plannen voor het afschaffen van het eigen risico en het instellen van een Nationaal Zorgfonds niet zo’n goed idee. Want de kostenexplosie die daarmee gepaard gaat, zal pas echt gaan leiden tot ‘dom bezuinigen’. En die betere zorg die willen wij ook.

 

Drie goede ideeën van de SP…

Investeren in mobiliteit

De intenties van de SP zijn helder: ‘voorkomen dat we allemaal tegelijk over hetzelfde stuk asfalt gaan rijden, zorgen dat het openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto en klaarspelen dat autorijden schoner wordt, maar toch betaalbaar blijft’. Daarvoor trekt de partij een reeks aan maatregelen uit de kast. Zo wil de SP de komende periode een begin maken met de omslag van het betalen van bezit naar het betalen voor gebruik van de auto. Ook wil de partij investeren in meer en betaalbaar openbaar vervoer. ‘Vervoersbedrijven op het spoor, in het busvervoer en het taxivervoer gaan beter samenwerken om reizen ‘van deur tot deur’ te plannen en het OV een aantrekkelijker alternatief te maken voor de auto’, zo is het idee. Ook willen de overstap van fossiel naar volledig elektrisch rijden, of andere milieuvriendelijke brand­stoffen zoals waterstof stimuleren. Stuk voor stuk goede zaken, al is niet helemaal duidelijk waar het geld voor de investeringen vandaan moet komen.

Sla dit artikel er maar eens op na: ook ondernemers vinden investeren in infrastructuur hard nodig.

 

Investeren in openbaar vervoer? Ook ondernemers zijn daar voorstander van en ze helpen ook graag een handje. Kijk maar eens:

Serieus met cyber

Digitalisering is geen ondergeschoven kindje bij de SP. De overheid moet hierbij het goede voorbeeld geven. Volgens de partij geeft ‘digitalisering en robotisering van de samenleving nieuwe en vaak ongekende mogelijkheden’. Wel wil de SP een ethische commissie instellen, ‘om te voorkomen dat bij ontwikkelingen op deze terreinen de menselijke maat en maatschappelijke belangen uit het oog worden verloren’. Ook verstandig: versleutelen van informatie door burgers wordt niet verboden, maar juist gestimuleerd. ‘Cybercrime raakt steeds meer mensen en die moeten zich kunnen beschermen tegen digitale criminelen. De overheid handelt niet in bekende kwetsbaarheden in software op het internet, want als overheden gebruik kunnen maken van lekken, kunnen criminelen dat ook’. Ook wil de partij meer capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie als het gaat om cybercrime. Mooi, maar nog belangrijker: meer kennis over en een hogere prioriteit voor cybercriminaliteit.

Lees dit artikel ook eens: hoeveel gaten laat úw bedrijf vallen? De 9 wegen van de cybercrimineel.

 

'digitalisering en robotisering geven nieuwe en vaak ongekende mogelijkheden'

 

Kansen door onderwijs

De SP wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen in het onderwijs. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te creëren om onderwijs te ‘stapelen’, denk aan de stap van het vmbo naar de havo of van het mbo naar het hbo. Onbevoegde docenten moeten binnen twee jaar hun bevoegdheid halen. Op havo en vwo moet elke docent universitair geschoold zijn, vindt de partij. Een goed plan, mits er ruimte blijft voor niet-universitair bevoegde docenten als het gaat om beroepenoriëntatie. Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie, die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn. Een minder goed voorstel is dat de SP publiek-private samenwerking wil, maar dan zonder echte samenwerking: Er komt een onderzoekfonds waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker. Hoe de SP dat voor zich ziet, is onduidelijk.

 

…en drie nogal slechte

Zorg, zorg, zorg

Hét thema voor de SP: de zorg. ‘Er komt een Nationaal ZorgFonds, de zorgverzekeraars hebben we niet meer nodig’, zo begint het hoofdstuk in het verkiezingsprogramma hierover. Alles (tandarts, fysiotherapie) komt in het basispakket en het eigen risico wordt afgeschaft. Het klinkt alsof geld geen rol speelt bij de SP en dat is blijkbaar ook zo. De voorstellen leiden, bovenop de al verwachte 9 miljard aan extra zorgkosten, tot een ware explosie aan zorguitgaven. Zo kost alleen de afschaffing van het eigen risico al 4,5 miljard per jaar. Aan het belang van innovatie voor de zorg maakt de SP weinig woorden vuil. ‘Nieuwe technologische toepassingen en e-health kunnen de zorg verbeteren, maar mogen nooit een aanleiding zijn om de menselijke maat in de zorg te laten varen’ klinkt het zuinig. 

Als het om de zorg gaat, klinkt het alsof geld geen rol speelt bij de SP
Als het om de zorg gaat, klinkt het alsof geld geen rol speelt bij de SP
Foto: Joost Hoving/HH

Afgeslankte EU

Nooit eerder was de SP zo rigoureus in haar afwijzing van het Europese project. Om te beginnen wil de SP de Europese Commissie afschaffen in haar huidige vorm. ‘Als we Europese ambtenaren niet meer op eigen houtje wetten laten maken, zijn we van veel bureaucratie verlost’. Ook wil de SP onderhandelingen starten over een nieuw Europees verdrag, met meer inspraak voor de burgers en meer eigen bevoegdheden voor lidstaten, en dit ter goedkeurig voorleggen in een referendum. Ook het Stabiliteits- en groeipact moet op de schop van de SP: ‘Wij eisen volledige zeggenschap terug over ons begrotingsbeleid.’ De Nederlandse afdracht aan de EU moet fors verlaagd. De vrijhandelsverdragen van de EU met Canada (CETA) en de VS (TTIP) zullen er wat de SP betreft nooit komen, want ‘vooral gunstig voor multinationals’.

 

‘Als Europese ambtenaren niet meer op eigen houtje wetten  maken, zijn we van veel bureaucratie verlost’

 

Topsalarissen afgetopt

Salarisonderhandelingen worden verleden tijd voor ceo’s en andere topbestuurders als het aan de SP ligt. De salarissen en overige beloningen worden namelijk ondergebracht in de cao, aldus het verkiezingsprogramma. Deze zouden als het aan de partij ligt ook nooit meer dan vijftien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer mogen zijn. Wat deze ‘nationalisering’ van het beloningsbeleid zou doen voor het vestigingsklimaat van multinationals laat zich niet moeilijk raden. Voor de (veelal buitenlandse) aandeelhouders zal het onacceptabel zijn dat het beloningsbeleid van bestuurders van concerns die wereldwijd opereren gedwongen langs een Nederlandse meetlat worden gelegd. Ook opvallend: ‘Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers krijgen een werknemersvergadering die dezelfde rechten heeft als de aandeelhoudersvergadering. De ondernemingsraad krijgt in alle organisaties een instemmingsrecht voor de salarissen van de topbestuurders.’