Zó denken ondernemers over de plannen van 50Plus

17-01-2017

Beste Henk, Partij voor de oudere Nederlander of stiekem toch ook voor ondernemers? Waar staat 50Plus eigenlijk voor? Wij hielden je programma eens tegen het licht. En waren best verrast.

 

Hoewel veel mensen wellicht iets anders denken, beste Henk, is jouw partij geenszins een one-issue-partij. Ja, de 50-plus-stem moet vertegenwoordiging hebben, maar Nederland moet ook naar een hoger plan worden getild. Om dat te bereiken wil je behoorlijk wat geld uitgeven. Slimmere mobiliteit (de zelfrijdende auto!), meer blauw op straat, beter onderwijs voor volwassenen… En ga zo maar door. Allemaal goede plannen, waar ook ondernemers achter staan. Heb je daarvoor weleens gedacht aan een publiek-privaat investeringsfonds, zoals bepleit met NL Next Level? Zodat ook privaat geld gemobiliseerd kan worden? Je hebt het in je plannen over de noodzaak van de overheid om te gaan bankieren, waarom dan niet een bank die ervoor zorgt dat ons land overgaat op duurzame energie? Dan kunnen ondernemers niet in hun eentje.
Niet al je plannen spreken ons aan. Je schrijft dat ouderen veel hebben moeten inleveren en dat ze beter verdienen dan wat ze nu krijgen. Maar hoe solidair is het om ons pensioenstelsel, waarin jongeren nog altijd teveel betalen, maar bij het oude te houden? Bovendien niet erg realistisch. En ook ondernemers willen betere zorg, maar die bereiken we niet door marktwerking weer af te schaffen. Ook ouderen zijn gebaat bij innovatie, toch?

 

Drie goede ideeën van 50Plus...

Meer toeristen naar Nederland!
50Plus is, naar eigen zeggen, fier op Nederland en wil ons land graag laten zien aan buitenlandse toeristen. Dus niet linea recta naar een volgelopen Amsterdam-centrum, maar juist ook naar gebieden buiten de Randstad. Er moeten daarom betere toeristische verbindingen komen naar regionale ‘toeristenpleisterplaatsen’ zoals de Hanzesteden, het Kröller-Müller museum en Giethoorn. De eerste stap om dat te bereiken is het openbaar vervoer toegankelijker maker voor toeristen. En om het feest compleet te maken, weg met de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Allemaal prima plannen. Meer toeristen betekent meer werkgelegenheid en meer kansen voor ondernemers. 50Plus vergeet ook de eigen achterban niet: er moeten meer mogelijkheden komen om door het jaar te verblijven in vakantiewoning en caravan.
Lees ook eens dit artikel: Boekt de toerist een nachtje bij?

Dagje Kröller-Müller? Daartoe zijn toeristen wel te verleiden
Dagje Kröller-Müller? Daartoe zijn toeristen wel te verleiden
Foto: Jurjen Drenth/HH

Leve een leven lang leren
Om mensen hun leven lang inzetbaar te houden, pleit 50Plus ervoor om het beschikbare bedrag voor volwassenenonderwijs flink omhoog te gooien. Onderwijs voor ouderen – vul hier in: volwassenen – moet volgens de partij meer ‘gewoon’ worden en uitgroeien tot een basisrecht. De leeftijdsgrens voor volwassenenonderwijs moet verdwijnen. Het mbo speelt een leidende rol: dat moet zich veel meer gaan richten op onderwijs voor volwassenen. De VAVO, waar mensen terecht kunnen die een of meerdere vakken op vmbo, havo of vwo niveau willen volgen, moet kosteloos worden voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering. Het zal eens tijd worden, want Nederland scoort slecht als het gaat om leren voor volwassenen. Bevoegd is bekwaam is nog altijd de norm en dat is geen beste instelling. Werknemers moeten juist geprikkeld worden om hun kennis actueel te houden. 

Lees ook eens dit artikel: Na studeren klaar met leren? 

 

'HET ZAL EENS TIJD WORDEN DAT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN 'GEWOON' WORDT'

 

De overheid moet innovatie stimuleren
50Plus vindt dat de overheid ‘haar inkoopkracht moet aanwenden om duurzame innovatie te versnellen’. De partij pleit er zelfs voor om een minister aan te stellen met als specifieke post Innovatie en Duurzaamheid. Duurzame innovatie, gestimuleerd door de overheid: dat klinkt ondernemers goed in de oren. Er zijn nu eenmaal vraagstukken die de markt niet helemaal alleen kan oplossen. Neem bijvoorbeeld de overgang naar duurzame energie, volgens 50Plus ontzettend belangrijk: daar zijn investeringen voor nodig. Gelukkig hoeft de overheid dat niet allemaal alleen te doen natuurlijk: het bedrijfsleven staat te trappelen om grote vraagstukken samen aan te pakken. Daarvoor zijn ondernemers met NL Next Level gekomen, een uitgewerkt plan voor een investeringsinstelling die als hefboom dient om privaat geld te mobiliseren.
Kijk hier maar eens wat dat precies inhoudt. 

 

...en drie nogal slechte 
Weg met TTIP en Ceta
Nederland in de Europese Unie, oké, maar TTIP en Ceta? Geen sprake van. En daar moet de kiezer het dan ook mee doen, want enige uitleg voor dit standpunt is in het verkiezingsprogramma van 50Plus niet te vinden. Laat de partij daarmee zien dat het daarmee wil inspelen op alle onderbuikgevoelens die er zijn over handelsverdragen? Waarschijnlijk wel, en dat is jammer. Handelsverdragen zijn niks meer of minder dan pogingen om historisch uit elkaar gegroeide regelgeving te harmoniseren. Ze bieden ondernemers daarmee veel kansen. Als Henk Krol zelf niet met de feiten komt, dan doen wij het maar: chloorkippen komen Europa niet in en zowel TTIP en Ceta zorgen voor meer welvaart en meer werkgelegenheid. 
Lees ook deze column eens: Kent bangmakerij rond TTIP nog grenzen?

Als niemand anders het doet, dan doen wij het maar: Nee, chloorkippen komen Europa niet in
Als niemand anders het doet, dan doen wij het maar: Nee, chloorkippen komen Europa niet in
Foto: Peter Hilz/HH

Handen af van ons pensioen
De partij schuwt geen duidelijke taal: ouderen worden beroofd van hun beloofde pensioen! De politiek moet haar handen afhouden van het huidige pensioenstelsel, aldus Krol en consorten. Dat is geen goed idee. Een van de grootste zwakten van dit huidige systeem zijn de toezeggingen van pensioenfondsen over de hoogte van het te bereiken pensioen. Dat maakt dat pensioenfondsen niet veel risico kunnen nemen. Juist als we daar vanaf stappen, kan er minder geld gestopt worden in zekerheid en buffers, en meer in het betalen van rendement. En daarbij past dat iedere deelnemer een persoonlijk vermogen opbouwt, in plaats van geld in een anonieme pot. Risico’s kunnen nog altijd worden gedeeld: dat is solidariteit. Het huidige systeem, waarin jong en oud een doorsneepremie betalen, is dat niet. Ouderen worden dus niet bestolen, zoals 50Plus graag zegt; jongeren betalen nu wél teveel.
Moet ons pensioenstelsel fundamenteel anders? André Snellen vindt van wel. Lees hier waarom. 

 

'OUDEREN WORDEN NIET BESTOLEN, ZOALS 50PLUS GRAAG ZEGT'

 

Geen marktwerking in de zorg
De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid. Schijnbaar wil 50Plus niet dat de kosten van de gezondheidszorg omlaag gaan. Marktwerking zorgt voor innovatie en het beheersbaar houden van zorgkosten. Juist de bemoeienis van de overheid met de zorg kost veel tijd, geld en ergernis. Dat betekent niet dat de zorg nu perfect is – verre van. Maar de overheid doet er veel beter aan zich te concentreren op zorginnovatie en juist daar maakt 50Plus geen woord aan vuil. Het credo lijkt: als we gewoon maar teruggaan naar hoe het vijftig jaar geleden was, dan gaat het vanzelf wel goed. Niet dus. Zorg er liever voor dat wet- en regelgeving die innovaties in de weg staan worden opgeruimd. Zodat eHealth veel vaker ingezet kan worden en er veel makkelijker nieuwe medicijnen kunnen worden ontwikkeld. Daar heeft de achterban van Henk Krol tenslotte ook wat aan.
Hoe regels de zorg verlammen? Lees maar eens.