Doet wonderboy Jesse Klaver ook wonderen voor ondernemers?

27-02-2017

Beste Jesse, het is ‘tijd voor verandering’ zeg je in je verkiezingsprogramma. Dat vinden wij ook. Maar niet elke verandering is een verbetering.

 

In je verkiezingsprogramma Tijd voor verandering schrijf je dat GroenLinks een samenleving wil waarin iedereen meedoet en kansen krijgt. Dat zijn wij met je eens: in ons plan voor Nederland NL Next Level hebben we dat ook opgeschreven. Maar denk je serieus dat de hogere lonen en hogere belastingen voor bedrijven die jij wilt, dan helpen? Dat dat Nederland concurrerend houdt? Dat bedrijven dan meer banen kunnen creëren, zodat iedereen mee kan doen ongeacht opleiding, afkomst of eventuele handicap?

Je wilt dat Nederland voorop loopt om de grote problemen van deze tijd op te lossen, ook in Europa. Je wilt investeren in vergroening. Geweldig! Dat is precies wat ondernemers ook willen. Alleen dan wel op een manier die de economie niet om zeep helpt en Nederlandse bedrijven het land uit jaagt. Dat wil jij toch ook niet? Ook jouw achterban wil vast graag kunnen werken in een groener Nederland.

‘Ik wil bouwen, bouwen, bouwen’, zeg je. Zorgen dat heel Nederland weer een can-do-mentaliteit heeft. Of, zoals wij dat uitdrukken, ondernemersmentaliteit heeft. Daar houden we je aan. Want daar is Nederland wel aan toe.

 

Drie goede ideeën van GroenLinks…

Groene Investeringsbank

Onze economie kan nog wel een tikje harder groeien, zegt GroenLinks. En daarbij kan de overheid een handje helpen. ‘De overheid is een belangrijke aanjager van economische vooruitgang.’ Maar de partij begrijpt ook dat de overheid ondernemers daarbij hard nodig heeft. GroenLinks stelt voor een Groene Investeringsbank op te richten die de marktsector stimuleert om samen met de overheid investeringen te doen in schone energie, openbaar vervoer en energiezuiniger wonen. Zo wordt er geld vrijgespeeld én komen grote groene projecten ook echt van de grond. Dat sluit precies aan bij het plan dat ondernemers in NL Next Level hebben gepresenteerd. Investeren in de overgang naar duurzame energie, zuiniger omgaan met grondstoffen (circulaire economie), energiezuinige woningen, infrastructuur en een duurzamer productieproces (biobased economy) is ook volgens het bedrijfsleven absoluut noodzakelijk. Goed punt dus!

Lees ook eens Investeren? In Duitsland liggen wél miljarden klaar.

Investeren in het spoor? Goed plan natuurlijk. Al mag het daar wat ondernemers betreft niet bij blijven
Investeren in het spoor? Goed plan natuurlijk. Al mag het daar wat ondernemers betreft niet bij blijven
Foto: Ge Dubbelman/HH

Investeren in mobiliteit

Wat GroenLinks wil, is duidelijk: zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert én dat tegelijkertijd ook knelpunten worden opgelost. Dat kan volgens de partij als fiets en openbaar vervoer ook echt een alternatief voor de auto worden. Het netwerk van snelfietsroutes en het aantal extra brede fietspaden moeten worden uitgebreid, stelt GroenLinks voor. Verder moet er geïnvesteerd worden in meer treincapaciteit op drukke trajecten en uitbreiding van het aantal trajecten – buiten de randstad – waar je elke zoveel minuten op de trein kunt stappen. Openbaar vervoer moet dan wel voor iedereen bereikbaar blijven: de tarieven moeten daarom omlaag. Verder wil de partij zorgen dat alle nieuwe voertuigen – van bromfiets tot bestelauto en kleine distributietruck – zo snel mogelijk elektrisch worden. Fiscaal goedkoper maken en een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations moeten daarvoor zorgen. En de partij wil ook dat er een prijskaartje wordt gehangen aan autokilometers: rijden in de spits of in een vieze auto wordt duurder. Een goede zaak, maar er moet wel goed gekeken worden of de investeringen proportioneel zijn. En eerst goed geëxperimenteerd worden met kilometerbeprijzing voor er een (te) duur, complex systeem wordt opgetuigd.

Deze (spoor)wegen en waterverbindingen kunnen wel een flinke oppepper gebruiken.

 

't zal toch niet zo zijn dat GroenLinks liever geen nieuwe behandelingsmethoden voor kanker wil?

 

Nederlandse innovatietoppers

Innovatie kun je niet alléén aan bedrijven overlaten, zegt GroenLinks. De overheid moet er ook in investeren en meer aansturen op zogenoemde privaat-publieke samenwerking. Ook moet er meer geld beschikbaar komen voor fundamenteel onderzoek. Goede punten: want als universiteiten en innovatieve bedrijven samenwerken, is er veel meer mogelijk. Dat is ook precies wat er in de topsectoren nu al gebeurt. GroenLinks stelt voor om de topsectoren te laten werken aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. En het geld dat voor deze sectoren wordt vrijgespeeld vooral hieraan te besteden. Dat sluit mooi aan bij de ideeën die het bedrijfsleven hierover zelf ook heeft. Een minpunt is dat de partij het liefste heeft dat álle innovatiegeld alleen aan groene innovatie wordt besteed. Dat is wel wat erg eenzijdig. Het zal toch niet zo zijn dat GroenLinks de komende jaren liever geen nieuwe behandelingsmethoden van kanker wil of andere innovaties in de zorg?

Lees ook eens: Zo wordt Nederland ook een echte innovatiesupporter.

 

…en drie hele slechte

Klimaat, klimaat, klimaat

Hét thema voor Groenlinks (naast een flinke dosis nivellering): het klimaat. De partij wil een Klimaatwet invoeren die de Nederlandse klimaatambities flink moet opschroeven. CO2-uitstoot omlaag en meer investeren in duurzame energie zijn daar een onderdeel van. Een goed plan op zich, dat vinden ondernemers ook. Maar GroenLinks schiet door. Zo wil de partij de kolencentrales sluiten. Dat klinkt heel groen, maar wie gaat dan de energie opwekken die nu door die centrales wordt geleverd? Duurzame alternatieven in Nederland zijn er niet voldoende. Moeten de Duitsers hun bruinkoolcentrales dan maar een tandje harder laten draaien?  En Nederlandse bedrijven extra belasten voor hun CO2-uitstoot, het gebruik van verpakkingen of storten van afval zal de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven niet bepaald vooruit helpen. Of zou GroenLinks niet zo erg hechten aan banen voor hun achterban?

Lees ook eens: Wilt u 43.000 windmolens? Of 1.040 km2 zonnepaneel?

Waarom innovatie beperken tot duurzaamheid? Ook de zorg kan innovaties goed gebruiken
Waarom innovatie beperken tot duurzaamheid? Ook de zorg kan innovaties goed gebruiken
Foto: Evelyn Jacq

Zorg mag best duurder worden

‘Wij gaan weer zorgen voor mensen die dat nodig hebben’, begint het hoofdstuk in het verkiezingsprogramma dat over de zorg gaat. Het basispakket voor de zorgpolis wordt breder, geen wildgroei meer aan polissen en het eigen risico wordt afgeschaft. Het klinkt alsof geld geen rol speelt bij de GroenLinks en dat is blijkbaar ook zo. Zo kost alleen de afschaffing van het eigen risico al 4,5 miljard per jaar. Wat wel positief is, is dat de partij meer wil investeren in preventie. En dat preventie – naast het criterium gezondheidswinst – ook een grotere rol speelt bij inkoop en bekostiging van de zorg. Maar innovatie in de zorg is volgens GroenLinks blijkbaar niet noodzakelijk: er wordt geen enkel woord aan vuilgemaakt. En dat zou toch wel moeten, wil je een kostenexplosie in de gezondheidszorg voorkomen. Wat GroenLinks daarover zegt? Niets eigenlijk: ‘De zorgkosten zijn hoog en zullen blijven stijgen.’ Of zou de partij die kostenexplosie al hebben ingecalculeerd?
Lees ook eens Vooruit met de zorg: beter, slimmer, menselijker

 

de toon van groenlinks is vooral: ondernemers hebben het gedaan

 

Ondernemers in het verdachtenbankje

‘Ondernemers hebben meer aan ons dan aan de VVD’, zei Femke Halsema ooit over haar partij GroenLinks. Maar daarvan is in het huidige verkiezingsprogramma van de partij niet veel meer terug te vinden. De toon is vooral: ondernemers hebben het gedaan. ‘Het is tijd voor een loongolf’, valt te lezen in het programma. Directeuren-grootaandeelhouders worden fiscaal aangepakt, het maken van schulden door bedrijven wordt niet langer fiscaal gestimuleerd, hogere inkomens gaan meer belasting betalen én er wordt een ‘Piketty-belasting’ ingevoerd, een progressieve belasting op vermogen. Dat niet in alle Nederlandse bedrijven goed wordt verdiend en er dus niet overal ruimte is voor loonsverhoging – laat staan voor een loongolf – speelt voor GroenLinks blijkbaar geen rol. Ook niet dat Nederlandse bedrijven moeten zien te concurreren met bedrijven in landen waar de loonkosten nu al veel lager liggen dan hier. En evenmin dat onze Nederlandse bedrijven zich uit de markt prijzen als er een loongolf zou komen. Schulden maken niet langer fiscaal stimuleren: ‘t  klinkt best sympathiek als je het zo formuleert, maar zou GroenLinks er ook bij stilstaan dat het de investeringscapaciteit van bedrijven ernstig beperkt? Misschien slaat de partij er een goed figuur mee bij de eigen achterban, maar bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. En als GroenLinks heel eerlijk is, zal de partij toch ook moeten bekennen dat het bedrijfsleven bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid vaak harder loopt dan overheden. Voor de ambities op dit punt kan de partij ondernemers goed gebruiken. Het zou de partij sieren daar net iets eerlijker over te zijn.

Bekijk deze infographic eens: Wat blijft er over van duizend euro extra?