Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is goed voor mensen, voor de wereld en voor de ondernemingen zelf. Samen kunnen we het verschil maken voor de maatschappij! Op het gebied van onder meer inclusie, vitaliteit en duurzaamheid werken ondernemers graag met meerdere partijen samen om grote stappen vooruit te zetten. De Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, initieert en geeft uitvoering aan samenwerkingsprojecten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en verbindt projecten en organisaties om zo meer te bereiken. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! heeft op dit moment drie pijlers: NL Onderneemt Inclusief!, NL Onderneemt Vitaal! en NL Onderneemt Circulair!.

 

NL Onderneemt Inclusief!

Iedereen die wil en kan werken, moet aan de slag kunnen. Wanneer iedereen participeert en wordt ingezet op kwaliteiten, plukt de hele maatschappij de vruchten. NL Onderneemt Maatschappelijk! heeft verschillende projecten binnen het thema inclusiviteit: NLWerktDoor, Perspectief op Werk, Op naar de 100.000 banen! en Op naar de 25.000 banen!. In hechte samenwerking met partners in en om de arbeidsmarkt werken we aan een samenleving waarin iedereen betrokken wordt en kansen krijgt om mee te doen.

 

NL Onderneemt Vitaal!

Fitte werknemers zitten beter in hun vel, zijn duurzaam inzetbaar en kunnen meer ontspannen werken. Daar kunnen werkgevers aan bijdragen door aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Met als resultaat in het bedrijf meer inzet, meer plezier, meer productiviteit en meer rendement. De projecten van Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! dagen uit om iets te doen met bewegen, gezonde leefstijl, ontspanning en preventie op het gebied van alcohol en roken. Thuiswerken is topsport helpt werkgevers en werknemers om zo goed en gezond mogelijk thuis te werken. Doe mee aan de European Company Sport Games in Arnhem! Bedrijfssport regelt een sport- en vitaliteitsprogramma op maat voor bedrijven. En vanaf oktober 2020 is er Vitaal Bedrijf, een platform voor vitaliteit in bedrijven.

 

NL Onderneemt Circulair!

Duurzaam en circulair werken zorgt voor een schonere, leefbare, toekomstbestendige wereld, én biedt economische kansen. Veel Nederlandse bedrijven en organisaties zijn daar al mee bezig. Door kennis en innovatie te koppelen aan de dagelijkse praktijk in bedrijven, creëren we kansen voor ondernemers. Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! ondersteunt bedrijven en organisaties bij het werken aan circulariteit. We verbinden koplopers met organisaties die graag willen beginnen, en starten met partners projecten die slimme circulaire wegen verkennen en versneld tot stand brengen. Dat doen we onder meer in het Versnellingshuis Nederland Circulair! en het netwerk Groene Groeiers.