Pensioen en AOW

Pensioen is een belangrijke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Negentig procent van de werknemers bouwt pensioen op via de werkgever. Vanaf 1 juli 2023 verandert er het een ander. Vanaf dan is er een nieuw pensioenstelsel dat de sterke punten van ons 'oude' pensioen overeind houdt en ons pensioen aanpast aan deze tijd. Dat werd afgesproken in het pensioenakkoord. De overstap naar het nieuwe pensioen maken werkgevers en werknemers vóór 1 januari 2028.

Pensioen: waarom veranderen de regels?

Omdat de arbeidsmarkt verandert en mensen minder vaak hun hele leven lang één baan hebben, gaan de pensioenregels veranderen. Je pensioen wordt straks flexibeler, persoonlijker en duidelijker. Ook wordt de premie voor werkgevers en werknemers beter voorspelbaar.

AOW en ander pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Ten eerste is er de AOW (de Algemene Ouderdomswet): dat is een basispensioen dat iedereen van de overheid krijgt. Dan zijn er nog pensioenen die mensen via hun werkgever opbouwen. Bijna alle werknemers (90 procent) hebben hiermee te maken. Tot slot kunnen mensen natuurlijk ook zelf sparen voor hun pensioen, buiten de AOW en hun werkgever om.

AOW-leeftijd: hoe zit dat?

Zoals gezegd, krijgt iedereen in Nederland vanaf een bepaalde leeftijd een basispensioen van de overheid. AOW dus. De leeftijd waarop je AOW krijgt hangt af van de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders. Met andere woorden: hoe oud Nederlanders gemiddeld worden. Nederlanders worden steeds ouder en dus kan de AOW-leeftijd ook omhooggaan.

Nieuwe pensioenwet: wat verandert er?

Eind 2022 is er een nieuwe pensioenwet aangenomen in de Tweede Kamer (de Wet Toekomst Pensioenen). Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het Nederlandse pensioenstelsel ook in de toekomst betaalbaar blijft en persoonlijker en goed te controleren wordt.

Wanneer gaat nieuw pensioenstelsel in?

Nu de Eerste Kamer een akkoord heeft gegeven, geldt de nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli 2023. Pensioenorganisaties (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) hebben dan tot 1 januari 2028 de tijd om de afspraken die nu gelden aan de nieuwe regels aan te passen. Als een bedrijf onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) valt, dan maken de werkgevers en de vakbonden samen nieuwe afspraken. Die afspraken gelden dan voor een bepaalde groep bedrijven (sector), bijvoorbeeld bedrijven in de gezondheidszorg of in de techniek. Als een bedrijf zelf het pensioen van z’n werknemers regelt, dan maakt zo’n bedrijf zelf nieuwe afspraken met de organisatie die de regeling uitvoert (een verzekeraar of een pensioenfonds).

Wat verandert er nou precies?

Sommige dingen veranderen in het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers en werknemers (ook wel: de speciale partners) kunnen kiezen voor twee soorten pensioenen: een regeling met veel keuzevrijheid (flexibele premieregeling) of een regeling waarbij mensen elkaar steunen (solidaire premieregeling). Het gaat straks vooral om hoeveel geld de werknemers en de werkgevers elke maand moeten betalen (de pensioenpremie). Het gaat niet meer om hoeveel geld je aan het eind – als je met pensioen gaat – precies krijgt. Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat je opbouwt straks sneller omhoog. Maar het kan ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. Het kan dus meer bewegen. Toch denken de werkgevers dat de pensioenen met de nieuwe regels vaker en eerder omhooggaan dan nu. Verder is het maandbedrag (de pensioenpremie) straks niet meer afhankelijk van je leeftijd: iedereen betaalt dezelfde premie. Daardoor kun je veel makkelijker vergelijken en kun je begrijpen hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd. Ook het pensioen dat de partner van een werknemer krijgt als deze overlijdt (het nabestaandenpensioen) wordt makkelijker gemaakt.

Pensioenakkoord

De nieuwe pensioenwet heeft alles te maken met het pensioenakkoord dat werd gesloten. Dat gebeurde in 2019 toen werkgevers én werknemers er hun handtekening onder zetten. Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel: dit gaat het pensioenakkoord voor jou veranderen.

Hoe kunnen werkgevers zich voorbereiden?

Alle werkgevers zullen samen met hun werknemers en hun pensioenuitvoerder aan de slag gaan om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel.  Daar is nog tot 2028 de tijd voor. Met de voorbereidingen hierop kunnen werkgevers nu al van start. Op werkenaanonspensioen.nl zijn handleidingen  te vinden. En meer nuttige nuttige informatie. Ook is er een podcastserie te beluisteren, webinars terug te kijken en handige artikelen te lezen op www.ondernemen.nl/hetnieuwepensioen.

Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.