Projecten

loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van

Onder het motto 'loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van' lichten MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers voor over loondoorbetaling bij ziekte, over wat belangrijk is voor werkgevers en welke (verzekerings)mogelijkheden er zijn.

projecten ivbb-toolkit omgevingswet

Voor branche- en ondernemersorganisaties die hun leden willen informeren over de Omgevingswet is een communicatietoolkit beschikbaar.

mijn digitale zaak

Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom ondersteunt Mijn Digitale Zaak ondernemers die digitaler willen gaan werken.

mkbdoet

Hoe kun je robotica en technologie inzetten zonder vast te lopen in gepraat en gedenk, bijvoorbeeld bij het onderhoud van complexe machines? Of voor het oplossen van storingen? MKBdoet biedt bedrijven de kans om praktisch te vernieuwen onder begeleiding van RoboHouse en TNO, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het zijn bijzondere tijden. Veel ondernemers hebben moeite om financieel de regie te houden. Ze kampen met tegenvallende omzetten of kunnen het benodigde personeel niet vinden. En wanneer ondernemers op zoek gaan naar hulp moeten ze zich maar net een weg weten te banen door het woud van regelingen en instanties. Het kan natuurlijk ook zijn dat een medewerker kampt met geldzorgen en je daar als werkgever iets aan wil doen.

online meer verkopen

Het project 'Online meer verkopen' is een samenwerking van MKB-Nederland en bol.com gericht op het opzetten en verbeteren van de online verkoopstrategie van mkb-ondernemers. Doe mee mee en geef je business een boost!

Blik op de toekomst, met perspectief vooruit.
Bedrijven en ondernemers hadden en hebben vooral één zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over de lange termijn schiet er bij in. Toch is belangrijk ook nu het vizier op de toekomst te richten. Daarbij is goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met ondernemers de Toekomstcheck ontwikkeld.

Eerder stoppen met werken (RVU-MDIEU)

Op 1 januari 2021 is de RVU-vrijstelling in werking getreden waarmee werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een boete tegenover staat. Daarnaast komt er een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot winkels en horecagelegenheden. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen.

Nederland is ondernemender dan ooit en behoort op veel gebieden tot de absolute wereldtop. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Nederland kan en moet de ambitie hebben om het meest welvarende land ter wereld te worden. Start-ups zijn onmisbaar in het realiseren van deze ambitie.

Bekijk welke protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

MKB Ondernemerspanel

Via het MKB Ondernemerspanel kun je je stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema's.

In 2026 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is de Banenafspraak. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland informeren en inspireren hun leden rond dit onderwerp via het project ‘Op naar de 100.000 Banen’.

In Perspectief op Werk werken publieke en private partijen samen aan nieuwe manieren van matching van werkgevers en werknemers. In sommige sectoren is de vraag naar personeel nog altijd groot, terwijl tegelijkertijd een grote groep mensen niet zelfstandig de weg naar werk weet te vinden. Door het inschakelen van mensen die nu aan de zijlijn staan kunnen werkgevers makkelijker de juiste werknemers vinden. Perspectief op Werk zoekt naar structurele oplossingen voor die uitdaging.

sinaasappel

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel werkenden als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Een vitale leefstijl is primair een zaak van werkenden, maar ook werkgevers kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren door vitaliteit te stimuleren en faciliteren. Samen met het ministerie van VWS zijn VNO-NCW en MKB-Nederland daarom het project Vitaal Bedrijf gestart.