Is de VVD van Mark Rutte echt zo goed bezig voor ondernemers?

06-02-2017

Beste Mark, we hebben met plezier je verkiezingsprogramma gelezen. Je begrijpt de taal van ondernemers, dat is duidelijk. Op die paar graatjes in onze keel na dan…

 

Als Nederland niet zou bestaan, dan zouden we het uitvinden, schrijf je in jullie verkiezingsprogramma Zeker Nederland: ‘Bijna nergens ter wereld is het leven zo goed als in ons land.’ Dat zijn we graag met je eens. En dat geldt ook voor de constatering dat problemen er zijn om op te lossen. En dat dat geen zaak is van ‘alles wat misgaat snel weer naar de overheid te halen’. Of van ‘complete bevolkingsgroepen het land uit te zetten’. Of dan maar ‘uit de Europese Unie (EU) te stappen.’ Zo kennen we jullie gelukkig ook niet en daar zijn we blij om.

Dat geldt ook voor jullie plannen voor een nationale investeringsinstelling voor grootschalige private investeringen in onze energievoorziening en infrastructuur. Helemaal top. Net zoals we het goed vinden dat jullie ruimte willen maken om te investeren in de veiligheid van Nederland en haar ondernemers.

Ook zijn we blij met jullie plannen voor de woningmarkt. Behalve dan als het gaat om die vermaledijde verhuurdersheffing. En jullie pensioenplannen zien er goed uit, maar slaan hier en daar een beetje door. Eerst maar eens goed regelen voor de boel helemaal op te tuigen.

 

Drie goede ideeën van de VVD...

Grootschalig investeren

Ondernemingsorganisaties pleiten er al langer voor: Nederland heeft een nationale investeringsinstelling nodig met als taak projecten te ontwikkelen en daarvoor privaat geld aan te trekken. Zo'n instelling kan een grote rol spelen in bijvoorbeeld de overgang naar een duurzame energievoorziening waarvoor vele tientallen miljarden euro’s nodig zijn. Ook de VVD omarmt dit idee in haar verkiezingsprogramma. Door het samenvoegen van bestaande instanties kan een sterke private speler ontstaan op afstand van de overheid en gericht op het bijeenbrengen van kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten, zo staat er te lezen in het verkiezingsprogramma. Met een sterke Nederlandse financieringsinstelling kan bovendien extra kapitaal uit het buitenland worden aangetrokken en kan meer samenwerking worden gezocht met Europese financieringsinstellingen en institutionele beleggers, zo hoopt de partij.

Lees ook dit artikel eens: In Duitsland liggen wél miljarden klaar 

Fors investeren in Defensie? Goed idee
Fors investeren in Defensie? Goed idee
Foto: Evert-Jan Daniëls/ANP

Sterke defensie

De veiligheidsparaplu die de Verenigde Staten ons decennialang heeft geboden, is niet langer vanzelfsprekend, constateert de VVD niet onterecht. Daarom wil de VVD fors investeren in Defensie. Dan gaat het om manschappen, nieuw militair materieel en innovaties. Maar ook om cybercapaciteiten. Die zijn onmisbaar in de conflicten van vandaag en morgen, volgens de partij. ‘Nederland wordt nu al dagelijks geconfronteerd met digitale aanvallen.’

Bemanningen van koopvaardijschepen en Nederlandse handelsbelangen moeten actief worden beschermd tegen piraterij. De VVD wil daarmee particuliere, gewapende beveiligers toestaan op Nederlandse koopvaardijschepen als de inzet van mariniers niet mogelijk is. Terecht constateert de partij dat in landen om ons heen al wetgeving bestaat die dit mogelijk maakt.

Lees ook het interview met minister Hennis van Defensie

 

‘De veiligheidsparaplu die de Verenigde Staten ons decennialang heeft geboden, is niet langer vanzelfsprekend’

 

 

Woningmarkt

De VVD staat als vanouds voor een bloeiende woningmarkt met veel doorstroommogelijkheden. ‘Het kopen van een eigen huis moet bereikbaar zijn voor iedereen. De (NIBUD-)inkomensnormen moeten zowel bij starters als bij ouderen daarom niet te star worden toegepast bij de bepaling van een hypotheek’, stelt de partij.

Voor een betere balans op de woningmarkt tussen huurders en kopers, moeten huurprijzen sneller kunnen stijgen dan de prijzen van koopwoningen. De koppeling tussen het eigenwoningforfait en de huurverhogingen moet daarom worden geschrapt. En om te stimuleren dat er meer woningen in het middensegment van de vrije huursector bij komen, stelt de VVD voor de grens voor sociale huurwoningen te verlagen tot maximaal 600 euro. Huizen boven deze huurprijs gelden dan als vrijesectorwoningen. Dit houdt corporaties weg uit duurdere woningen en geeft investeerders meer ruimte om die woningen aan te bieden. Scheefwonen moet daarom structureel worden aangepakt. Mensen met hogere inkomens worden daarbij gestimuleerd om door te stromen naar een huurwoning in de vrije sector of naar een koopwoning.

 

...en twee niet zo heel erg beste

Niet doorschieten met pensioen

Dat er wat moet gebeuren met de pensioenen, vindt ook de VVD. Bij hen geen onrealistische plannen voor een lagere pensioenleeftijd en hogere rekenrentes. Wel wil de VVD een persoonlijker pensioen, waarbij iedereen een eigen, collectief beheerd pensioenpotje krijgt. Ook wordt de doorsneepremiesystematiek dan afgeschaft. Dit sluit goed aan bij de nieuwe pensioenvarianten die de SER heeft ontwikkeld. Maar de VVD schiet hier en daar ook een beetje door. Bijvoorbeeld als ze stellen dat iedere werknemer zelf mag bepalen door welke pensioenuitvoerder hij zijn pensioenregeling laat uitvoeren. Dat zou een dure grap worden voor werkgevers die dan misschien wel met tientallen pensioenuitvoerders te maken krijgen voor hun personeel. Ook zouden de schaalvoordelen van collectieve uitvoering kleiner worden en de pensioenkosten dus stijgen. 

Ook wil de VVD wel heel snel als het gaat om de verruiming van keuzemogelijkheden voor deelnemers. Later in laten gaan van je pensioen of maar gedeeltelijk of in één klap een groot bedrag opnemen voor je hypotheek of om weg te geven: het lijkt verstandiger om eerst maar eens de basis te leggen voor een nieuw, robuust pensioenstelsel voor de hele kerstboom uit de kast te trekken.

Lees ook het interview met pensioenbaas André Snellen eens: 'Ons pensioenstelsel moet fundamenteel anders'

 

‘Eerst maar eens de basis leggen voor een nieuw, robuust pensioenstelsel vóórdat we de hele kerstboom uit de kast trekken’

 

Verhuurdersheffing

Het was al een onding maar nu wil de VVD de verhuurdersheffing, de belasting die woningcorporaties jaarlijks aan de overheid moeten afdragen, nog verder verhogen. Ongetwijfeld omdat die miljarden goed van pas komen voor de begroting, maar officieel om de verkoop van duurdere huurwoningen door woningcorporaties te verhogen en ze te dwingen terug te gaan naar hun kerntaken en op de kosten te blijven letten. Allemaal goed en wel, maar het is veel wenselijker om korting te geven op de verhuurderheffing dan wel corporaties hiervoor volledig te ontzien wanneer corporaties hun huurwoningen verduurzamen. Dan slaan we twee vliegen in één klap: én meer investeringen, én een meer duurzame woonomgeving

Lees ook dit artikel eens: Waarom woningcorporaties hun woningen wel energieneutraal willen maken en het toch niet lukt