Het nieuws

San Fransisco
Vandaag

VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen leidt een delegatie van zo'n 50 bedrijven tijdens het bezoek van demissionair minister-president Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat Adriaansens van 4 tot en met 6 december aan de Verenigde Staten. Het bezoek is gericht op de halfgeleiderindustrie.

30-11-2023

Meerdere leden van VNO-NCW (de VNCI, de Vereniging van Afvalbedrijven en Plastics Europe) hebben de handen ineen geslagen om in kaart te brengen hoe de weg naar groen (circulair) plastic er uitziet komende jaren. KPMG onderzocht dit voor hen evenals de kansen en risico’s die er zijn. Met het KMPG-rapport willen de organisaties samen met VNO-NCW en de overheid zorgen dat er veel meer plastic gerecycled wordt komende jaren. ‘Nederland doet dit al goed, maar om echt een verschil te maken zijn meer ambitieuze stappen nodig’, aldus alle betrokken partijen.

16-10-2023

GroenLinks/PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans wil ondernemers duidelijkheid bieden, onder meer over de noodzaak tot verduurzaming.

13-10-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet met het vandaag gepresenteerde programma ‘Ruimte voor economie’ erop stuurt dat er voldoende fysieke plek blijft voor bestaande en nieuwe locaties om te werken.

12-10-2023

‘De nieuwe studie van CPB en PBL naar fossiele subsidies is een goede aanvulling op het maatschappelijk debat over fossiele subsidies.'

11-10-2023

Het kabinet moet nu maatregelen nemen om tempo te brengen in woningbouw, bijvoorbeeld rond financiering van nieuwbouw, om de huidige dip weer om te keren in een stijgende lijn. Ook moeten er meer locaties komen voor woningbouw. Daarnaast is er ruimte nodig voor bedrijvigheid en de circulaire economie.

06-10-2023

9 tot en met 12 oktober economische missie naar Marokko / 17 tot en met 21 oktober staatsbezoek Zuid-Afrika

04-10-2023

Vandaag hebben meerdere bestuurders van ondernemersorganisaties verspreid over het hele land een gastles over de Europese Unie verzorgd op een basisschool bij hen in de buurt.

29-09-2023

Ruimtelijk beleid moet meer rekening moet houden met wat er nodig is voor de circulaire economie.

28-09-2023

‘Meer oog voor de mantelzorger door minder regels en goed overleg’

25-09-2023

‘Uitkijken dat we maakindustrie niet wegjagen', zegt Caroline van der Plas in de eerste aflevering van de verkiezingspodcast van VNO-NCW.

22-09-2023

De pogingen van de Tweede Kamer om meer aan bestaanszekerheid te doen ondermijnen tegelijkertijd de motor van diezelfde bestaanszekerheid: de bedrijvigheid in Nederland die zorgt voor de banen en de belastinginkomsten om de bijstand en de AOW te betalen.

21-09-2023

‘Een werknemer met een bruto salaris van 3.200 euro, verdient eigenlijk 4.322 euro per maand. Dat is ruim een derde meer dan wat mensen zich realiseren. Netto krijgt een werknemer daarvan 2.393 euro op zijn rekening. Als een werkgever een werknemer met een modaal salaris één euro loonsverhoging per uur wil geven, kost dit in werkelijkheid zo’n één euro tachtig. Zo’n tachtig cent gaat naar belastingen en premies.’ Dat en veel meer wordt nu glashelder dankzij de ‘betere loonstrook’ die is ontwikkeld door de Argumentenfabriek in opdracht van het Ministerie van SZW en met steun van o.a. VNO-NCW en MKB-Nederland.

19-09-2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de broeikasgasuitstoot in Nederland daalt met mogelijk 46 tot 57 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

19-09-2023

Reactie gezamenlijke ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op Miljoenennota

18-09-2023

Vooruitlopend op Prinsjesdag hebben VNO-NCW en MKB-Nederland deze zomer brancheorganisaties gevraagd hoe zij naar de economie kijken. Dat is behoorlijk somber. Zo denkt de helft (50%) van de brancheorganisaties dat de economie zal verslechteren komende tijd. Slechts 8% denkt dat het beter zal worden.

13-09-2023

De Europese Commissie gaat meer aandacht besteden aan de concurrentiekracht van Europa en aan ondersteuning van het mkb. Dat is een goede zaak gezien alles wat er momenteel aan onzekerheden op bedrijven afkomt.

12-09-2023

Bedrijven die uitblinken in durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid, innovatie, diversiteit en inclusie, maken weer kans op de prestigieuze Koning Willem I Prijzen.