Minister EZK: verbetering vestigingsklimaat samen oppakken

11-02-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de brede aandacht vanuit de Tweede Kamer voor zowel het vestigingsklimaat als de schuldenproblematiek van ondernemers. Maar liefst elf partijen namen gisteren deel aan het eerste hoofdlijnendebat EZK over de plannen van minister Micky Adriaansens voor de economie. De stemming was positief.

 

Stabiel fiscaal klimaat

'We hebben goud in handen, maar er zitten barstjes in ons bastion', aldus de VVD. De minister zegde toe de verbetering van het vestigingsklimaat samen met VNO-NCW en MKB-Nederland op te pakken. Ze wil zich onder meer inzetten voor een stabiel fiscaal klimaat.

 

Duurzame economie

Verder was er veel aandacht was voor een duurzame economie. Op vragen van de PvdA en GroenLinks gaf de minister aan dat ze hiermee samen met het bedrijfsleven aan de slag wil. D66 wees op het belang van hulp voor ondernemers bij verduurzaming van hun bedrijf en wil daarvoor 'groene boswachters' inzetten.

 

Schuldenproblematiek

Het CDA vroeg om een toezegging om samen met het veld te kijken naar de schuldenproblematiek; om de kosten en baten inzichtelijk te maken, en om niet te blijven hangen in wat de regels nu toestaan. Deze toezegging kreeg de partij van de minister.

 

Meetbaar regeldruktarget

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de oproep van JA21 voor een meetbaar regeldruktarget en het pleidooi van PVV voor een betere toegang tot financiering, onder meer via de fiscale win-winregeling. In het vervolg op dit debat zal de minister ingaan op ondernemerschap, innovatie en digitalisering.