Toenemende zorgen over het vestigingsklimaat, brief aan de informateurs

14-10-2021

Geachte heren Remkes en Koolmees,

 

Afgelopen zomer boden wij uw voorganger mw. Hamer namens meer dan 50 burgemeesters en enkele ondernemersorganisaties een manifest aan waarin wij onze zorgen uitten over het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland. Het gaat daarbij om een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

 

Wij maken ons hier vanuit de vele prachtige regio’s die ons land rijk is, zorgen over. Nederland prijst zich gelukkig met sterke clusters van bedrijvigheid. Die zijn het gevolg van een uniek samenspel van kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Zij zijn belangrijk voor werkgelegenheid, leefbare regio’s én om te zorgen dat we hier de energietransitie en innovaties tot een succes maken. Onze clusters zijn zeer afhankelijk van een goed vestigingsklimaat.

 

De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat de zorgen over ons vestigingsklimaat niet alleen bij 50 burgemeesters en ondernemers(organisaties) leven maar dat er een gedeeld besef is in het hele land. Wij zien ook dat de zorgen erover toenemen, bijvoorbeeld door de recente plotselinge lastenverzwaringen voor bedrijven, met negatief effect op de investeringen die in Nederland worden gedaan.

 

Meerdere partijen gaven ons aan het manifest mee te willen tekenen. In totaal meer dan 70 nieuwe organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het manifest, waarmee het totaal ondertekenaars op inmiddels meer dan 120 komt. Onder de ondertekenaars zijn onder meer hoogleraren en universiteitsbestuurders, de VSNU, de Vereniging van Hogescholen, MBO Raad, PO-Raad, VO-Raad, FBNed, alle gedeputeerden van Economische Zaken van de provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en individuele bestuurders.

 

Daarom doen wij namens alle ondertekenende partijen in navolgend manifest aanbevelingen op een zestal terreinen waar we graag met een komend kabinet publiek-privaat de schouders onder zetten. Alleen zo dragen we bij aan de brede welvaart waarvan het hele land op lange termijn profiteert.

 

Samen de schouders onder een aantrekkelijk Nederland!

 

Hoogachtend,

 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW en Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Lees meer over