Deze 11 Kamerleden krijgen een compliment van het bedrijfsleven

08-12-2020

Wat krijg je als je ondernemers vraagt naar hun favoriete Kamerlid? Voor het vierde jaar hield Opinieblad Forum een rondvraag onder brancheorganisaties naar een Kamerlid die zij in het zonnetje willen zetten. 11 Kamerleden van links tot rechts kregen een eervolle vermelding omdat zij zich inspanden voor ondernemers.

 

Divers

Ook dit jaar was de lijst divers. Opinieblad Forum benaderde brancheorganisaties die lid zijn van VNO-NCW en vroeg hen welk Kamerlid zij op het schild wilden hijsen en waarom. Net als de achtergrond van de politici, verschilde ook de motivatie van de branches. Er werden Kamerleden genoemd die zich specifiek voor die ene sector hadden ingezet, maar ook die zich op een breder maatschappelijk terrein zichtbaar maakten

 

Empatischer

En natuurlijk was niet elke branche even tevreden, gooide de coronacrisis vaak roet in het eten en kon het bij tijd en wijle wel wat empathischer in politiek Den Haag. Maar VVD, PVV, CDA, SGP, PvdA, GroenLinks en D66 bleken allemaal wel iemand in hun gelederen te hebben die het leven van ondernemers net iets makkelijker maakte.

 

Digitalisering

Opvallend is ten slotte dat meerdere branches zich zorgen maken over het vertrek van twee digitale specialisten in de Tweede Kamer: Kees Verhoeven (D66) en Jan Middendorp (VVD). Niet alleen NLDigital betreurde het vertrek, ook de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex en de technologiewerkgevers van FME deden dat.

 

Klik hier om naar het artikel over de 11 Kamerleden te gaan