Digitalisering

Als je informatie omzet in een digitale vorm, zodat het kan worden opgeslagen, verwerkt en gedeeld met computers, dan noemen we dit ‘digitalisering’. Het betekent dat dingen digitaal worden gemaakt, zoals documenten, afbeeldingen, muziek, maar ook hele processen in een bedrijf. Nederland is goed in digitalisering en dat is belangrijk want het zorgt voor ‘brede welvaart’. ‘Brede welvaart’ betekent dat we bij welvaart niet alleen kijken naar geld en economie, maar ook naar andere dingen die belangrijk zijn zoals gezondheid, onderwijs, veiligheid, milieu en gelijkheid.

Nieuwe kansen 

 

Om te zorgen dat digitalisering ons helpt, moeten bedrijven de kansen van digitalisering kunnen gebruiken. Digitalisering kan op allerlei technologieën wijzen: robotica, kunstmatige intelligentie, algoritmes, blockchain, big data, en virtual reality. Kunstmatige intelligentie (in het Engels Artificial Intelligence, afgekort AI) betekent dat machines proberen te denken en doen als mensen. Virtual reality betekent dat je – bijvoorbeeld met een speciale bril – in een virtuele wereld kunt stappen die lijkt op de echte wereld. Al deze technologieën zorgen ervoor dat bedrijven nieuwe dingen kunnen ontwikkelen en makkelijker kunnen groeien. Door deze digitalisering en doordat er steeds meer data zijn, worden steeds meer dingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s of aan kunstmatige intelligentie die medische diagnoses kan stellen. Of denk aan slimme energiemeters die je helpen om energie te besparen. Ook kunnen bedrijven op een nieuwe manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zo ontstaan er totaal nieuwe bedrijven. 

 

Kabels en dataopslag 

 

Om digitalisering te helpen moet Nederland geld steken in die nieuwe technologieën, maar ook in kennis en in digitale infrastructuur (zoals datacenters en glasvezelkabels). Er is geld nodig om goede datatransport en dataopslag te maken (investeringen). Want dat hebben we nodig als we straks meer data gaan gebruiken. Er is ook geld nodig om de digitale vaardigheden van jongeren en van werkende mensen op niveau te houden. We hebben hiervoor ook slimme mensen uit het buitenland nodig. 

 

Europese regels 

 

Veel wetgeving over digitalisering wordt gemaakt door de Europese Unie (EU). Bijvoorbeeld regels die ervoor zorgen dat grote techbedrijven niet teveel macht krijgen en die grondrechten zoals privacy beschermt. Werkgevers vinden het belangrijk dat die regels in de hele Europese Unie gelden. Dat zorgt voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie en data delen worden er regels gemaakt voor de EU. Werkgevers vinden het belangrijk dat data breed toegankelijk zijn zodat alle bedrijven, groot en klein, op een goede manier nieuwe technologieën kunnen gebruiken. Om bedrijven hierbij te helpen werken werkgevers samen in de Nederlands AI Coalitie. 

 

 
Lees meer