Digitalisering

De Nederlandse concurrentiepositie kan worden verbeterd door de kansen van ICT te benutten. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en het internet zijn grote aanjagers van efficiency, groei, onderzoek, innovatie en sociale verandering. Nederland moet ernaar streven om de Digital gateway to Europe te worden. Daarvoor zijn goede randvoorwaarden op het gebied van onderzoek, standaarden, privacy, veiligheid en infrastructuur noodzakelijk. Maar ook de ICT-doorbraakprojecten in onder meer de zorg, logistiek en het mkb kunnen daar een rol in spelen.

Digitale revolutie

De digitale revolutie zet bestaande bedrijfsmodellen op z’n kop en creëert enorme kansen voor nieuw ondernemerschap. De mogelijkheden van ICT zijn nog lang niet uitgeput. De verkoop en dienstverlening aan consumenten zullen steeds meer online gebeuren. Big data maken bedrijfsprocessen efficiënter en brengen de consument beter in beeld. 3D-ontwerpen en -produceren in combinatie met 3D-printen bieden enorme kansen voor de maakindustrie, maar ook zetten ze bestaande processen in de maakindustrie onder druk, evenals in de transportsector.

 

Goede digitale infrastructuur

Nederland moet hier op een goede manier op inspelen. Dat betekent allereerst dat we moeten blijven werken aan een krachtige digitale infrastructuur met snelle continue toegang en hoogwaardige verwerkingscapaciteit. Barrières rondom nieuwe toepassingen van ICT moeten worden geïdentificeerd en weggenomen. Op school moet iedere leerling basiskennis van de technologie worden aangeleerd en worden voorbereid op een wereld waarin ICT overal is. Ook moet er gewerkt worden aan een zorgvuldige balans tussen innovatie, privacy en cybersecurity.

 

Benutting van ICT

De benutting van ICT in alle bedrijfsprocessen kan sneller. Een snelle uitrol van nieuwe toepassingen vraagt het doorbreken van bestaande structuren en instituties en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Om die kansen sneller te benutten, zijn Doorbraakprojecten met ICT gestart in publiek-private samenwerking. De doorbraakprojecten zijn erop gericht belemmeringen voor ICT-gerelateerde innovaties op te lossen, zoals het gebrek aan standaarden en kennis.

 
Lees meer
Meer informatie
Brochure
17-09-2020
Prinsjesdag - eerste reactie VNO‑NCW en MKB‑Nederland
Deze Prinsjesdagnieuwsbrief bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze vandaag op Prinsjesdag 2020 door het kabinet bekend zijn gemaakt.