Webinar over nieuwe regels voor geluid in de Omgevingswet

26-10-2023

Op 1 januari gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment wijzigen er ook nieuwe regels voor geluid.

 

Een ‘geluidsaandachtsgebied’ vervangt bv de geluidszone. Op termijn wordt er ook gewerkt met ‘geluidsproductieplafonds’ voor industrieterreinen. Ook de geluidnormen wijzigen. Nieuwe termen zijn ‘standaardwaarde’ (was voorkeurswaarde) en ‘grenswaarde’ (was maximale ontheffingswaarde). Deze waarden zelf veranderen ook. Op industrieterreinen wordt niet meer gerekend met de eenheid dB(A)-etmaalwaarde, maar met de eenheid Lden.

Verder zal luchtvaartlawaai worden meegenomen bij het bepalen van het gecumuleerde geluid van o.a. woningen. En de ‘dove’ gevel wordt een ‘niet-geluidgevoelige gevel’. Deze kan worden toegepast wanneer de geluidbelasting boven de grenswaarde uitkomt.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op donderdag 16 november van 10.00 tot 11.00 uur een webinar over de nieuwe regels, samen met geluidtechnisch bureau Peutz. Tijdens het webinar gaan we verder in op deze en andere belangrijke wijzigingen. Ook vragen over geluid onder de Omgevingswet  kunnen aan bod komen.

 

Aanmelden en evt. vooraf vragen indienen kan via een e-mail aan het secretariaat.