Vragenlijst impact blokkade Suezkanaal

22-01-2024

Naar aanleiding van de snel verslechterende situatie in de Rode Zee en de blokkades van het Suezkanaal willen we graag een enquête van BusinessEurope (één pagina) met u delen om te helpen een beter inzicht te krijgen in de effectieve impact die de huidige situatie heeft op bedrijven en toeleveringsketens. Het doel is om bewijsmateriaal te verzamelen dat kan helpen bij de gesprekken met de relevante diensten van de Europese Commissie. Afhankelijk van de resultaten overweegt BusinessEurope een bredere discussie met de leden en mogelijke beleidsaanbevelingen om de impact indien nodig te verzachten.

 

Leden worden uitgenodigd om hun antwoorden op de vragenlijst uiterlijk dinsdag 30 januari a.s. te delen met BusinessEurope.