Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

21-09-2023

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 is op 15 september gepubliceerd in het Staatsblad. Bij de bouw van een nieuw stelsel van regelgeving is het niet te vermijden dat regels op onderdelen onvolkomenheden bevatten. Met het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 (Stb. 2022, 172) zijn al veel technische onvolkomenheden opgelost. Dit tweede verzamelbesluit lost resterende technische onvolkomenheden op in de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Ook worden in enkele andere aan de Omgevingswet gerelateerde AMvB’s technische wijzigingen doorgevoerd.

 

Wijzigingen naar aanleiding van nieuwe beleidsontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, erfgoed, infrastructuur, milieu, natuur, ruimte, water of wonen, zijn niet opgenomen in dit besluit. Als dergelijke trajecten wijzigingen van de AMvB’s onder de Omgevingswet vergen, worden die niet opgenomen in een verzamelbesluit, maar in een apart wijzigingsbesluit dat door de verantwoordelijke bewindspersoon in procedure wordt gebracht. Dergelijke wijzigingen vergen immers een eigen voorbereidingstraject met consultatie van maatschappelijke partijen, een analyse van financiële effecten en milieueffecten en een politieke behandeling door middel van een voorhangprocedure bij het parlement, waarna advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State en vaststelling volgen. Bij technische verzamelsporen kan worden volstaan met internetconsultatie en advisering door deze Afdeling aangezien die alleen betrekking hebben op wijzigingen van ondergeschikte betekenis.

 

Bekijk hier het Staatsblad

Lees meer over