Ontslagrecht

Bedrijven moeten wendbaar en weerbaar zijn zodat ze zich snel kunnen aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. Dat vereist een ontslagstelsel dat hieraan bijdraagt. Ook moet het ontslagstelsel de dynamiek, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt bevorderen.

Werk en zekerheid

De invoering van de Wet Werk en zekerheid in 2015 was bedoeld om daar een bijdrage aan te leveren. Via de Wet Arbeidsmarkt in balans, die in 2020 in werking is getreden, wordt hier een vervolgstap in gezet door de introductie van de combinatiegrond voor ontslag. Verder blijft het belangrijk dat de UWV-procedure voor bedrijfseconomisch ontslag met name voor mkb-bedrijven laagdrempelig en eenvoudig blijft uitvallen. Inzet van werkgevers blijft de transitievergoeding, die vanaf dag 1 gaat gelden, en onder meer van toepassing is bij ontslag door de werkgever, tot een regeling om te bouwen die bijdraagt aan het inzetbaar blijven van de werknemer.

 

 

 

Lees meer