Criminaliteit

Criminaliteit tegen ondernemers is van aard en omvang veranderd. Naast de fysieke weg azen criminelen via de digitale weg naar geld, goederen en informatie. Daardoor verliezen ondernemers inmiddels jaarlijks miljarden euro's. Dit remt de groei en zelfs de continuïteit van individuele bedrijven. Daarbovenop komt nog het persoonlijk letsel en leed, psychisch en fysiek, bij talloze ondernemers én medewerkers in bedrijven.

Van repressie naar preventie

Repressieve maatregelen zijn bij lange na niet genoeg om fraude, cybercrime en ondermijning aan te pakken. Er moet meer aandacht voor preventie komen om problemen en schade vóór te zijn. De omslag van traditioneel repressie-denken naar preventie-voorop denken gaat nog te langzaam. Bovendien blijft de financiering hiervoor ver achter, terwijl voorkomen economisch gezien veel voordeliger is. Verder is samenwerken en informatie delen op basis van gelijkwaardigheid, zowel tussen publieke als privaat-publieke partijen, cruciaal om criminaliteit in de 21e eeuw beheersbaar te houden en - beter nog - terug te dringen.

 

Kennis over effectieve preventie

Natuurlijk mag van ondernemers en burgers worden gevraagd zich in te zetten om criminaliteit te voorkomen en schade zoveel mogelijk te beperken. Door de snelle en sterke opkomst van technologie is de kennis voor bedrijven over effectieve preventie op alle fronten (fysiek, digitaal, intern) niet bij te houden zonder ondersteuning van de overheid. Alleen zo kunnen preventie en repressie elkaar aanvullen en versterken.

 

Ondermijning, fraude, cybercrime, afpersing, overvallen en heling

Om dit traject vorm te geven is onder het topoverleg in het NPC (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing ) een permanente werkstructuur in het leven geroepen. Hier wordt in teams gezamenlijk gewerkt aan strategieën om preventie én repressie van onder meer ondermijning, fraude, cybercrime, afpersing, overvallen, heling (en daarmee diefstal) naar een hoger peil te brengen.

 

 
Lees meer
Meer informatie
01-04-2021
Weekbulletin
11-02-2021
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.