Versnel woningbouw door landelijke aanpak en meer aandacht voor uitvoering

10-11-2021

'Heel goed dat het kabinet 1 miljard euro naar voren haalt voor versnelde woningbouw. Nu is het echter alle ballen op het versnellen van de uitvoering van het beleid anders gaat het alsnog niet lukken'. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland  vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van BZK in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Om de bouw te versnellen doen de organisaties in hun brief verschillende voorstellen. Zo pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland er voor dat het Rijk het initiatief neemt om in 2022 een Nationaal Woningbouw Plan te maken – en hierbij medeoverheden, bedrijfsleven, investeerders en maatschappelijke partijen betrekt. 'Het Rijk moet de regie pakken en met andere overheden en bedrijven alvast 200.000 extra woningen ruimtelijk gaan plannen in het land. Deze ruimte moet binnen en buiten de stad worden gezocht, anders komt de totale woningbouwopgave tot 2030 alsnog in de knel,' aldus de organisaties. 

 

Versnellen procedures

Een belangrijk risico voor de woningbouwopgave vormt volgens de ondernemers verder het grote gebrek aan personeel en kennis bij gemeenten en provincies. Hierdoor lukt het niet om snel tot de benodigde besluiten en vergunningen te komen. Bedrijven lopen hier in Nederland steeds vaker tegenaan. Om dit te ondervangen doen de organisaties in hun brief diverse voorstellen om de zaak te versnellen. Zo kunnen gemeenten onder de Omgevingswet vergunningvrij bouwen verder mogelijk maken en ook bezwaarprocedures kunnen vaak korter. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld rechtbanken worden versterkt en moeten gemeenten meer flexibel inzetbare ambtelijke capaciteit krijgen.

 

Woningbouw in gevaar zonder wegen en elektra

Om te voorkomen dat nieuwe wijken verstoken blijven van elektriciteitsaansluitingen moeten er verder fastlanes voor vergunningen voor de verzwaring en aanleg van energienetten komen. 'Zonder extra investeringen in infrastructuur om alle woningenbouwprojecten te ontsluiten zal het verder ook niet mogelijk blijken om het woningtekort aan te pakken', aldus de ondernemersorganisaties. Ze wijzen daarbij op de brief die ze vorige week stuurden aan de informateurs met tal van voorstellen om het noodzakelijk onderhoud van infrastructuur aan te pakken en voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. 'Om de groei van het aantal woningen mogelijk te maken moeten we meer te investeren in bijvoorbeeld goede (OV) verbindingen, zoals de Lelylijn en meer lightrail.'

 

Verduurzaming MKB en oplossen stikstofprobleem 

In de brief vragen de organisaties verder aandacht voor mkb-ondernemers die door het kabinet lijken te worden vergeten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ook wijzen ze opnieuw op het feit dat het stikstofprobleem snel moet worden opgelost en er weer meer ontwikkelruimte komt. 'Anders gaan we sowieso de gestelde doelen qua woningbouw en voor de energietransitie niet halen.'

 

Lees hier alle voorstellen