Energietransitie

Het klimaat verandert. In de afgelopen 130 jaar zijn er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer (de luchtlaag om de aarde heen) terecht gekomen en dat zorgt ervoor dat het steeds warmer wordt op aarde. Wetenschappers weten zeker dat dat door koolstofdioxide (CO2) komt. Die CO2 komt vrij als we olie, gas en steenkool verbranden. Behalve CO2 zijn er nog andere broeikasgassen. Bijvoorbeeld methaan dat vrijkomt in de landbouw en in moerassen.

Klimaatakkoord

Om klimaatverandering tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid samen met bedrijven en milieuorganisaties in 2019 afspraken gemaakt om CO2-uitstoot te verminderen met 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990). Deze afspraken noemen we het klimaatakkoord. Het is de Nederlandse uitwerking van internationale afspraken die in 2015 in Parijs werden gemaakt. Toen spraken 195 landen af om ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan twee graden Celsius mag opwarmen, en liever nog, maximaal 1,5 graden Celsius. De tijd dringt: het doel om 49 procent CO2 te besparen voor 2030 komt snel dichterbij. Het kabinet wil zelfs nog meer besparen: 55 procent. Het is dus belangrijk dat overheden en bedrijven goed met elkaar samenwerken en dat er geen tijd verloren gaat.

 

Duurzame energie

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt wat verschillende sectoren moeten doen om minder olie, gas en steenkool te gebruiken zodat ze minder CO2 uitstoten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de industrie, auto's en vrachtwagens, landbouw en over gebouwen. Het bedrijfsleven is het ermee eens dat de CO2-uitstoot minder moet worden en steekt er veel geld in om te veranderen. Toch is het niet altijd makkelijk voor bedrijven om over te stappen naar duurzame energie: het kan lastig zijn om vergunningen te krijgen of om een aansluiting op het elektriciteitsnet, of een warmte- of waterstofnet, te krijgen. Ook is het belangrijk dat er steeds genoeg groene energie is, zoals wind of zee, groene waterstof en biobrandstof.

 

Lees meer
07-05-2024
Onderzoek: Een snelle energietransitie - Niet alleen voor het klimaat
Het rapport laat zien dat we om meerdere redenen de energietransitie versneld in uitvoering moeten brengen.