MBO-onderwijs en bedrijfsleven maken goede afspraken over kansrijk opleiden

22-11-2022

Om te zorgen dat meer jongeren worden opgeleid in kansrijke beroepen kwam gisteren de zogeheten Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher op verzoek van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs met een belangrijk advies.

 

Makkelijker switchen naar kansrijke opleiding

Met de door de Taskforce voorgestelde maatregelen moet het voor aankomende mbo-studenten (nog) aantrekkelijker worden om te kiezen voor een studie waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Zo moeten scholieren betere voorlichting krijgen over arbeidsmarktkansen van verschillende mbo-opleidingen. Ook dient het gemakkelijker te worden om, eenmaal in het MBO, te switchen naar een kansrijkere opleiding.

 

Beter in kaart brengen welke behoeften er zijn

Verder gaan onderwijs en bedrijfsleven in de regio’s (en landelijk op de sectortafels van SBB) actief bekijken welke behoeften er zijn op de (regionale) arbeidsmarkt en hoe het MBO met goede voorlichting en het juiste opleidingsaanbod hieraan tegemoet kan komen. De komende jaren gaan bedrijfsleven en onderwijs samen gestalte geven aan deze plannen. De commissie blijft de komende twee jaar in stand om de voortgang van de afspraken te bevorderen en te monitoren.

 

SBB

VNO-NCW en MKB-Nederland namen deel aan de Taskforce en zijn blij zijn met het breed gedragen advies. Namens het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs overhandigden duovoorzitters van SBB Claudia Reiner en Adnan Tekin het advies gisteren aan minister Dijkgraaf. SBB ondersteunde de taskforce en hielp Lodewijk Asscher in zijn rol als onafhankelijk voorzitter.