Goede nadruk op technologie en duurzaamheid in toekomstperspectief

30-06-2023

‘Het nieuwe economische toekomstperspectief van het kabinet bevat de goede ingrediënten voor het scheppen van brede welvaart met terecht veel aandacht voor kennis en technologie, zodat Nederland zich economisch kan blijven onderscheiden in de wereld. Sterk aan het perspectief is verder dat het aankoerst op een evenwichtige economie met 4 dominante kenmerken: innovatief, duurzaam, inclusief én met aandacht voor bijvoorbeeld de beschikbaarheid van grondstoffen en allerlei producten. Hiermee sluit het goed aan op de ondernemersvisie ‘Ondernemen voor brede welvaart’. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

 

Arbeidsproductiviteit moet omhoog

Nederland doet het niet goed waar het gaat om de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en dat is op termijn funest voor de brede welvaart van alle Nederlanders en de financiering van onze publieke voorzieningen. Om dit tij te keren zijn nieuwe technologie (incl. sleuteltechnologieën) en slimme toepassing daarvan cruciaal.

 

‘Goed is dat er in de nieuwe visie veel aandacht is voor zaken als deep tech, de groene maakindustrie, de circulaire economie, kunstmatige intelligente en bijvoorbeeld digitale platformen. Juist in die gebieden zit onze toekomstige groei met hoogwaardige banen en kennis én juist hier kan Nederland zich positief onderscheiden.’

 

Niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten

Winst is verder dat het kabinet aangeeft duidelijke kaders te willen stellen, maar niet voornemens is op de stoel van de ondernemer te gaan zitten met allerlei keuzes. De overheid stuurt door beleid én met duidelijke kaders en normen waaraan bedrijven hebben te voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid. Volgens de ondernemersorganisatie is dat slim, omdat uiteindelijk markten bepalen wat werkt en wat niet. ‘Op die manier redden de besten het en dit is een belangrijk ingrediënt voor ons toekomstig economisch succes.’

 

Aansluiten op Europa

Belangrijk is wel dat Nederland qua normen en regels aansluit op de Europese spelregels en daar niet van afwijkt. Nu komt het namelijk vaak voor dat Nederland eigenhandig extra eisen stelt bovenop de Europese-regelgeving, waardoor Nederlandse ondernemers op achterstand komen. Daarnaast is voor tal van toekomstige ontwikkelingen belangrijk dat de vergunningverlening weer op gang komt, dat we meters maken met een verzwaard en slim energienet én dat bijvoorbeeld regels die innovatie in de weg staan worden aangepakt.

 

Groeifonds

Het kabinet maakte vandaag ook bekend dat het €4 miljard investeert uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten. De projecten in deze derde ronde lopen uiteen van de ontwikkeling van circulaire zonnepanelen tot duurzame scheepvaart en innovaties in de zorg. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn zeer positief over het Groeifonds en zien mooie projecten ontstaan waarbij kennisinstellingen en allerlei nieuwe en gevestigde (mkb-)bedrijven intensief samenwerken en komen tot innovaties waar Nederland op termijn de vruchten van plukt. Ze pleiten dan ook voor het structureel maken van het fonds.