Pensioenen eerder verhoogd in 2022

15-11-2021

Staatssecretaris Wiersma heeft bij de behandeling van de verzamelwet SZW toegezegd met een voorstel te komen waardoor pensioenen in 2022 eerder verhoogd kunnen worden. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad van minstens 105 procent heeft, mogen de pensioenen meestijgen met de prijsstijgingen. Nu is dit nog bij een grens van 110%.

 

Deze soepelere regels worden alleen mogelijk voor fondsen die aangeven over te willen naar het nieuwe pensioenstelsel. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioen ook eerder worden verhoogd (én verlaagd). De kamer zal het voorstel om eerder pensioenen te verhogen gelijktijdig met de wetgeving van het pensioenakkoord ontvangen. Dat zal komend voorjaar zijn. Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland vinden we het van belang dat het eerder kunnen verhogen van pensioenen gekoppeld is aan het nieuwe stelsel.