Nieuwe pensioenwet vanaf 1-1-2023

10-05-2021

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de nieuwe pensioenwet op uiterlijk 1 januari 2023 in werking zal treden. Koolmees geeft in zijn brief aan dat bij het verwerken van de ruim 800 reacties zorgvuldige weging nodig is. De minister verwacht het wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer in te dienen. 

 

Urgentie onverminderd groot 

Ook bij inwerkingtreding op 1 januari 2023 krijgen partijen maximaal 4 jaar de tijd voor de nodige aanpassingen. Dus tot 1 januari 2027. Het belang van een snelle overgang naar het nieuwe stelsel voor werkgevers, jongeren, werkenden en gepensioneerden blijft echter onverminderd groot. Daarom hebben we samen met het kabinet en de bonden besproken dat het goed is zo veel mogelijk vaart in het proces te houden. Het streven blijft per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder over te stappen naar het nieuwe stelsel. Dat kan vanaf 2023.

 

Informatieplatform

Vanaf deze zomer komt er een gezamenlijk informatieplatform. Daar kunnen professionele partijen praktische informatie vinden. Bijvoorbeeld handleidingen over de te nemen stappen naar het nieuwe stelsel.  

 

Transitie-ftk 

Het transitie-ftk is onderdeel van de wetgeving. Daarom verschuift dit ook naar 2023 tot 2027. In overleg met betrokken partijen wordt bekeken of het mogelijk is of het transitiekader eerder dan 1 januari 2023 in werking kan treden, mits het parlementaire proces dan is afgerond. Dan kan bijvoorbeeld eerder gebruik worden gemaakt van de voorgenomen verlaagde indexatiegrens. Koolmees is van plan om onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande twee jaren voor pensioenfondsen het aantal meetmomenten, waarna aan het minimaal vereiste vermogen moet worden voldaan, te verruimen, evenals de hersteltermijnen van het vereist eigen vermogen. Hierdoor hoeven fondsen niet te korten bij een dekkingsgraad boven de 90%.  

 

Openstaande vragen

In de kamerbrief gaat minister Koolmees ook specifiek in op openstaande vragen over het nabestaandenpensioen, de experimenten voor zzp’ers en de verkorting van de wachttijd in de uitzendsector.   

 

Lees meer over