Nieuw aanbestedingsinstrument moet bedrijven meer kans bieden buiten de EU

29-08-2022

Bedrijven uit Nederland en andere EU-landen die overheidsopdrachten buiten de Europese Unie willen uitvoeren, moeten betere toegang krijgen tot die aanbestedingen. Dat is het doel van het Internationaal Aanbestedingsinstrument dat vandaag in werking treedt. Het instrument is erop gericht dat EU-ondernemers evenveel kans maken op een opdracht als niet-EU-bedrijven om zo een gelijk speelveld te bereiken.

 

Wanneer de Europese Commissie vermoedt dat landen buiten de EU beperkingen opleggen aan EU-bedrijven, zal de Commissie zich inspannen de belemmeringen weg te nemen. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de EU tegenmaatregelen nemen om het derde land hier alsnog toe te bewegen.

 

In de komende periode wordt via een technische wijziging van de Aanbestedingswet geregeld dat aanbestedende diensten het instrument verplicht toepassen. Ook werkt de overheid aan voorlichtingsmateriaal voor aanbestedende diensten en ondernemers.