Kabinetsreactie onderzoek pensioen na 45 dienstjaren

10-05-2021

Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en het kabinet ook besproken dat het belangrijk is dat iedereen gezond het pensioen haalt. Het kabinet heeft al werk gemaakt van onder meer het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd, de mogelijkheid voor werkgevers en sectoren om regelingen te maken voor werknemers om eerder te stoppen en versoepelingen voor verlofsparen. Ook stelt het kabinet 1 miljard euro subsidie beschikbaar via de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDI&EU).

 

Ten slotte is afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is om het moment van uittreden onder voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren, bijvoorbeeld 45. Dit laatste blijkt echter onvoldoende oplossing te bieden aan de mensen die bereikt moeten worden. Maar het onderzoek biedt volgens het kabinet wel aanknopingspunten om dit belangrijke punt verder te brengen met de sociale partners.

 

Het onderzoek was een initiatief van CNV, FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland, VCP en SZW, waarvan het eindrapport eind januari 2021 is gepubliceerd.

 

Nu heeft minister Koolmees (SZW) een reactie namens het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.