Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

02-11-2023

Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties hebben een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 getekend met een gezamenlijke investeringsbereidheid van 5,7 miljard euro.

 

Minister Micky Adriaansens (EZK) onderstreept dat Nederland graag innovatief aan de top blijft, omdat we alleen zo grote uitdagingen aankunnen. Door kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet-EU-landen én zorgen we voor banen voor en inkomsten van toekomstige generaties. Deze vorm van publiek-private samenwerking toont de kracht van Nederland.

 

Om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen, werken de deelnemende partijen samen via acht Kennis- en Innovatieagenda's:

  • Klimaat en energie
  • Circulaire Economie
  • Landbouw, Water, Voedsel
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid

en

  • Sleuteltechnologieën
  • Digitalisering
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

In het convenant geven de partijen aan welke middelen zij verwachten in te zetten. Vanuit het ministerie van EZK is onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) ingezet, waarvoor 180 miljoen beschikbaar is en die de PPS-Toeslagregeling opvolgt. Door verbeterde voorwaarden voor meer toepassingsgericht onderzoek kunnen samenwerkingsprogramma's ook meer voor het mkb worden ingezet.

 

Een van de speerpunten van het nieuwe convenant is ook het vermarkten van kennis en innovatie, bijvoorbeeld door financiering van innovatieve ondernemers vanuit de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Invest-NL.