Eppo Bruins: 'Veel debatten in de Tweede Kamer zijn tijdverspilling'

26-04-2017

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins heeft geen zin in ellenlange debatten van politici die hun tijd vol praten. Het moet ergens over gaan. 'Dat vind ik het leuke aan ondernemers: die prikken door de bullshit heen.'

 

Politiek handwerk

‘Ik vind het een eer om mijn volk te vertegenwoordigen. Er wordt wel eens schamper gedaan over politici, maar ik tref genoeg Kamerleden die hun werk met hart en passie doen. Het is ook echt een vak. Grote dingen bereik je alleen op de langere termijn. Je moet eerst draagvlak zien te krijgen.’

 

Trots op

‘De Nederlandse scheepsbouw, waarin wekelijks honderden ontslagen vielen, moest een gelijk speelveld in Europa krijgen, vond ik. Er was een subsidieregeling die Brussel toestond. Minister Kamp van Economische Zaken wilde daar niet aan, omdat hij dan geld zou moeten vrijmaken op zijn begroting. Uiteindelijk is me dat via een amendement toch gelukt.’

 

Drijfveer

‘Als directeur van de Technologiestichting STW was ik al bezig om het belang van techniek uit te dragen. Dat bètageluid wilde ik ook in de Tweede Kamer laten horen. Kamerleden worden overladen met niet altijd juiste en noodzakelijke informatie. Er zijn Kamerleden in de commissies Economische Zaken en OCW die nog nooit wetenschap of techniek van dichtbij hebben gezien. Mij zal je wat dat betreft geen knollen voor citroenen verkopen.’

 

'Mij zal je geen knollen voor citroenen verkopen'

 

Hekel aan

‘Veel debatten zijn tijdverspilling. Kamerleden praten hun tijd vol en bemoeien zich met alles in reactie op wat er in het nieuws is, ook al weten ze dat de politiek daar niet over gaat. Het systeem houdt zichzelf bezig. Ik wil binnen het systeem het goede doen en een voorbeeld zijn.’

‘Dat vind ik het leuke aan ondernemers: die prikken door de bullshit heen. Als mensen moeilijk doen of met meel in de mond praten, zeggen ondernemers: ‘Doe ’s normaal.’ Zij hebben geen tijd voor onzin.’

 

Vader ondernemer

‘Mijn vader was directeur van een kunststofbedrijf. Ik zag van dichtbij zijn worsteling bij het aannemen of ontslaan van personeel, en het streven om zijn droom te verwezenlijken. Hij had zichzelf de rol van innovator gegeven en was de eerste in Nederland die kunststof met een laser sneed.’

‘Om voorop te blijven, moet je steeds innoveren: dat is het mooie van ondernemen. Als mijn vader zelf eigenaar was geweest, zou ik hem zijn opgevolgd om voort te zetten wat hij had opgebouwd. Dat heeft wel met trots te maken.’

 

Wetenschapper

‘Ik was altijd aan het onderzoeken: hoe zit het? Ik las alles. Met mijn bibliotheekpas mocht ik drie romans en vijf studieboeken lenen. Ik kwam altijd met vijf studieboeken thuis.’

‘Wetenschap en bedrijfsleven staan niet op gespannen voet wat mij betreft. Er is geen kloof tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, die wordt door belangenorganisaties bewust gecreëerd. In de fase dat onderzoek meer kost dan dat het op korte termijn oplevert, heb je de overheid nodig als financier. En dat gebeurt nu onvoldoende. De overheid moet het lef hebben om de lead te nemen en erop vertrouwen dat het bedrijfsleven dan volgt.’

 

Wie is Eppo Bruins?Na een studie natuurkunde in Utrecht begon Eppo Bruins (47) in 1991 als onderzoeker bij de Stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie). Later was hij daar programmacoördinator. In 2004 werd hij manager van het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde, en vier jaar later directeur van Technologiestichting STW. Sinds 2015 is hij Kamerlid voor de ChristenUnie. Het geloof kwam bij hem pas op zijn achttiende binnen, letterlijk tijdens een concert van het gospelkoor waarbij hij piano speelde.

 

Anti-banken

‘Nederland draait op de export van hightech, niet op bank- of verzekeringsproducten. In mijn ogen is het bankenstelsel failliet, maar dat mag je niet zeggen, want dan valt die wereld uit elkaar. Als je kijkt naar de leverage, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, dan vind ik die ziek.’

‘Banken zouden tegen ondernemers moeten zeggen dat zij vertrouwen in hen hebben en in hen durven te investeren. In plaats daarvan gaan ze mechanisch werken met allerlei modelletjes, en komt daaruit dat de lening wordt afgewezen. Terwijl dat toch hun primaire taak is: leningen verstrekken.’

‘Als Kamerlid kun je daar weinig aan veranderen, omdat dit soort zaken op Europees niveau worden geregeld. Maar het is wel een van de grote problemen op dit continent.’

 

Geeft zichzelf een: 8

‘Ik zet in alles de ondernemer centraal, en wil nog veel meer met ondernemers praten om daarin verder te groeien.’

 

Markt of overheid?‘Markt. Met een kleine overheid die de zwakkeren beschermt en onrecht tegengaat. En onder markt versta ik dan een krachtige samenleving, niet de onzichtbare hand van de markt die alles goed regelt. Dat is een mythe.’

 

Nederland of Europa?‘Europa. En daarmee bedoel ik niet de EU, want die is nu niet democratisch en de euro is niet onder controle. Maar wij zijn onderdeel van een continent met een gedeelde geschiedenis.’

  

Foto: In het machinelokaal van de Leidse instrumentenmakers School, met machines die zijn gedoneerd door bedrijven. ‘Een toonbeeld van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Iedere leerling hier heeft straks een baan. Scholen moeten meer luisteren naar de wensen van bedrijven.’