Of we het nou leuk vinden of niet: arbeidsmigrant hard nodig

19-04-2023

Een discussie over arbeidsmigratie, is niet voor de faint of heart. Voor je het weet, beginnen mensen over asielmigratie, verdringing op de woningmarkt of gevoelens van onveiligheid. Toch is het nodig, die discussie én de arbeidsmigratie. Als we het maar helder houden en we ook een onderscheid maken tussen mensen die naar Nederland vluchten en asiel aanvragen, en mensen die naar Nederland komen met als doel om hier te werken, arbeidsmigranten. Als land kampen we namelijk met enorme personeelstekorten die alleen maar toenemen. We hebben arbeidsmigranten nu eenmaal nodig en door dit goed te regelen kunnen we hier ook meer grip op krijgen en problemen voorkomen.  

 

Arbeidsmigrant helpt bij grote transities

Grote maatschappelijke opgaven in Nederland komen in gevaar door het tekort aan personeel. Dan heb ik het over onder meer de energietransitie, de digitale transitie, de woningen die we moeten bouwen, maar zeker ook in de zorg. In alle sectoren zijn er te weinig mensen, van de zorg tot woningbouw, van horeca tot techniek. Ondanks allerlei inspanningen, zoals meer niet-werkenden activeren, en meer werken ook lonender te maken, blijven de tekorten ook de komende jaren aanhouden.

 

Excessen uitbannen 

Migranten kunnen ons helpen. Er zijn al honderdduizenden arbeidsmigranten van binnen de EU werkzaam in Nederland. Ja, soms gaat het daar mis met huisvesting en beloning. Dat is niet goed en ik kijk ook niet weg. Als ondernemersorganisatie hebben wij daarom al een paar jaar geleden de adviezen van de commissie Roemer onderschreven om deze excessen uit te bannen. Zeker waar het gaat om huisvesting zie ik dat gemeenten nog wel wat meer werk mogen maken van extra tijdelijke woonruimtes. Daar is nog veel winst te halen. Het bedrijfsleven hoort hiervoor natuurlijk ook verantwoordelijkheid te nemen, door mee te helpen aan goede huisvesting en toegang tot zorg.

 

Kijk naar vakkrachtenregeling 

We hebben ook goede mensen van buiten de EU nodig. Hoe we dat slim kunnen doen, is iets waarvoor we niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Laten we zoals de Australiërs en Canadezen mensen van buiten de EU toelaten voor speciale beroepen of sectoren. In Duitsland is hier zelfs een vakkrachtenregeling voor waarbij bedrijven tijdelijk vakkrachten van buiten de EU mogen aanstellen. Dan krijgen we precies de mensen hier aan wie we veel behoefte hebben.

 

Discussie niet vertroebelen

We hebben migranten nodig. Laten we de discussie daarover niet vertroebelen door alle migranten(kwesties) op één hoop te gooien. Alleen zo komen we tot wat ik gericht en strategisch arbeidsmigratiebeleid noem en daar hebben zowel de samenleving als onze bedrijven baat bij.

 

 

Antoine Reijnders

Beleidssecretaris arbeidsmarkt