Arbeidsmigratie

Nederland heeft door de eeuwen altijd intensief gehandeld met andere landen en is een internationaal werkende economie. Maar om het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven te verzilveren, is een goed werkende arbeidsmarkt nodig waarbij altijd de juiste persoon op de juiste plek zit. Daarvoor hebben wij ook arbeidsmigranten nodig. Daarom is het noodzakelijk de Europese arbeidsmarkt te benutten en selectieve immigratie van buiten de EU te bevorderen: een ruimhartig kennismigrantenbeleid (geen kansarmen, wel kansrijken).

Kenniswerkers uit het buitenland

Voor de kennisintensieve industrie is het essentieel om bij onvoldoende uitstroom naar de arbeidsmarkt vanuit techniekopleidingen, ook kennis uit het buitenland te kunnen aantrekken. Dat levert economische groei op en komt ten goede aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.

 

Aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten

Door de vergrijzing en tekorten aan goed inzetbaar personeel voor bepaalde functies, zijn er arbeidsmigranten nodig. Het is dan ook noodzakelijk dat Nederland een aantrekkelijk land is voor arbeidsmigranten om te werken. Wij moeten ons met ons arbeidsmigratiebeleid niet uit de markt prijzen, ook ten opzichte van andere EU-landen.

 
Lees meer
Meer informatie
15-01-2024
Weekbulletin
24-11-2023
Blik op Europa
11-10-2023
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.