Branchevereniging aan het woord: Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb)

11-09-2023

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. Secretaris Reinier Rutjens vertelt.

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘WWb vertegenwoordigt 9 van de 10 drinkwaterbedrijven van Nederland. En ook een aantal samenwerkingsorganisaties, zoals een onderzoeksinstituut en laboratoria die opgericht zijn door de drinkwaterbedrijven. De vereniging heeft 18 leden, waar bijna 6.000 mensen werken. Het zijn bedrijven met publieke aandeelhouders, zoals gemeenten en provincies. De WWb houdt zich specifiek bezig met werkgeverschap, zoals het afsluiten van een cao voor de sector en advisering over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Drinkwaterbedrijven werken op dat gebied al lang samen.

De WWb heeft zelf geen personeel in dienst, maar wordt ondersteund door het team van de zusterorganisatie WENB. Veel medewerkers van die werkgeversvereniging voor bedrijven in de vitale sectoren energie, telecom, recycling en milieu werken ook voor de WWb. Niet alleen bij arbeidsvoorwaardelijke zaken, maar ook voor het verenigingsmanagement.’

 

Hoe lang bent u al secretaris en wat is uw achtergrond?

‘In 2011 werd ik hier secretaris en beleidsadviseur. Ondertussen ben ik ook directeur van de WENB geworden en heb ik de rol van beleidsadviseur aan iemand anders overgedragen. Daarvoor werkte ik de Unie van Waterschappen als programmaleider en cao-coördinator. Ook heb ik nog een paar jaar aan de andere kant van de tafel gezeten als vakbondsbestuurder in de grafische sector. Altijd op het snijvlak van arbeidsvoorwaardenontwikkeling en verenigingsmanagement.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Zoals eigenlijk voor elke werkgever en elke werkgeversvereniging is de krappe arbeidsmarkt voor ons een hot topic. Het is nog niet zo dat we echt helemaal geen mensen meer kunnen krijgen, maar het wordt wel steeds lastiger. Ook doordat het werk steeds digitaler wordt. Daardoor zijn er ook steeds meer ICT-functies. Technische functies zijn al langer lastig te vervullen.

Verder is het voor ons een uitdaging om de arbeidsvoorwaardenontwikkeling ook goed te laten aansluiten bij de behoefte van werknemers. We sluiten cao’s af met vakorganisaties, maar die vertegenwoordigen maar een deel van de sector; vooral medewerkers die al wat langer in dienst zijn. Daarom proberen we in contact te komen met álle werknemers om op te halen wat er speelt. We zijn een aantrekkelijke werkgever en willen dat ook blijven. We willen nadrukkelijk ook draagvlak hebben bij jongere werknemers. Daarom zijn we een campagne gestart op caodrinkwater.nl. Met blogs en vlogs delen wat er speelt bij de cao-onderhandelingen en we peilen de mening van werknemers met vragen en stellingen. Diversiteit en inclusie zijn belangrijk. Juist omdat we een maatschappelijke rol vervullen, willen we dat het personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij is.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Omdat veel werkgeversissues niet ophouden bij een sectorgrens, trekken we naar het Haagse samen op met WENB. Zo is WENB bezig met een aanvalsplan tegen het tekort aan technici. Dan kunnen wij als WWb kijken we of daarop kunnen aanhaken. Als WWb zijn we misschien te klein om dat helemaal zelfstandig te doen. De lobby rond zaken als de problemen met tekorten aan drinkwater en de watertransitie ligt op het bord van branchevereniging van drinkwaterbedrijven VEWIN.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘De drinkwatersector is non-cyclisch en wordt niet rechtstreeks geraakt door economische conjuncturen. Vanwege de toekomstige bedreigingen voor de kwaliteit en kwantiteit van drinkwater, zullen we gestage groei van de sector zien. Er moet geïnvesteerd worden in het aanleggen van nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken om steeds nieuwe vervuilingen zoals medicijnresten te verwijderen. En er ligt een heel leidingwerk in Nederland waarvan steeds delen vervangen moeten worden. Er is veel mankracht nodig om dat te doen. Dat is een uitdaging, nu we met z’n allen in de steeds krapper wordende vijver aan het vissen zijn voor vakpersoneel. Ik zie daarom steeds nauwere samenwerkingen ontstaan, binnen de vitale sectoren en daarbuiten. Zo ook in de waterketen. Het is handig dat we binnen de WENB ook de waterschappen servicen. Dus daar hebben we rond het werkgeverschap al nauwe banden kunnen smeden. Bedrijven kunnen elkaar inspireren met voorbeelden van goed en aantrekkelijk werkgeverschap.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Dat is dé werkgeversclub en ondernemersclub met de directe relaties in het Haagse die we zelf niet zo sterk hebben. Via die lijn proberen we onze invloed uit te oefenen. We krijgen via VNO-NCW ook veel informatie over wat eraan zit te komen op het gebied van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Dat vertalen we naar onze leden: hoe kunnen we dit in de arbeidsvoorwaardenvorming of in de advisering van onze leden meenemen om ze goed voor te bereiden?’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Met Jos Kleiboer, de directeur van de Koninklijke Metaalunie. In mijn rol als directeur van de WENB werk ik met die branche samen aan het Aanvalsplan Techniek. Anders dan wij hebben zij heel veel leden – ruim 15.000 – en vaak veel kleinere bedrijven. Ik ben benieuwd hoe de dynamiek is in een club met zoveel leden. Hoe breng je daar samenhang in en hoe vind en dien je het gemeenschappelijk belang? Dat lijkt me wel boeiend om te zien.’