Steun voor oproep multinationals over klimaataanpak

25-10-2023

Een groep van 131 multinationals zoals Unilever, IKEA en Philips, verenigd in de ‘We mean business coalition’ roept in een open brief aan wereldleiders op om haast te maken met de groene transitie, zoals het versneld afbouwen van fossiele brandstoffen en extra investeringen in het terugdringen van CO2-uitstoot en in schone en hernieuwbare energie. Ze doen dit in aanloop naar de Klimaattop in Dubai in december (COP28).

 

VNO-NCW ondersteunt de oproep van de coalitie om hierover tijdens COP28 op wereldschaal vergaande afspraken te maken. Vanwege de ernst van de klimaatproblematiek is het treffen van vergaande reductiemaatregelen in alle sectoren van de economie noodzakelijk. In Nederland is het bedrijfsleven al goed op weg de doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030 te halen (en zelfs meer), zoals ook bleek uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

 

De focus in de aanpak van het klimaatprobleem verlegt zich naar het decarbonizeren van het totale energiesysteem. Maar, zoals de coalitie aangeeft in de brief, dit is complex en niemand kan dit alleen. Bedrijven zullen moeten samenwerken aan alternatieven. Maar ook met financiële instellingen die deze investeringen moeten ondersteunen en overheden die de transitie faciliteren via stimuleringsregelingen en wet- en regelgeving.

 

Lees de open brief