‘Thijssen met ondernemers naar Marokko en Zuid-Afrika’

06-10-2023

Van 9 tot en met 12 oktober gaan demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen samen met een groep Nederlandse ondernemers op economische missie naar Marokko. Het bezoek staat in het teken van watermanagement en land- en tuinbouw. De week erop (17 tot en met 21 oktober) reist in het kielzog van het staatsbezoek van Zijne majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Zuid-Afrika een delegatie bedrijven naar Johannesburg. Deze reis staat onder meer in het teken van groene waterstof, circulariteit en agri-tech. Naast Thijssen sluit namens het demissionaire kabinet minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan.

 

Aardbeving in Marokko

In goed overleg met de Marokkaanse autoriteiten en het lokale bedrijfsleven is besloten het bezoek aan Marokko toch door te laten gaan, na de verschrikkelijke aardbeving die het land vorige maand trof. Juist in deze uitdagende tijden is samenwerking tussen Marokkaanse en Nederlandse bedrijven van groot belang. Zeker wat betreft de thema’s waar de economische missie zich op focust, zoals het veiligstellen van de water- en voedselvoorziening in het land. Tijdens het bezoek zal VNO NCW voorzitter Ingrid Thijssen in gesprek gaan met haar Marokkaanse counterpart om haar medeleven te betuigen en te kijken op welke wijze het Nederlands en Marokkaans bedrijfsleven de bestaande relatie verder kunnen uitbouwen.

 

Waterakkoord Marokko - Nederland

De handelsbetrekkingen tussen Nederland en Marokko gaan terug naar de 16e eeuw en Marokko was het eerste Noord-Afrikaanse land waarmee ons land bilaterale betrekkingen aanknoopte. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners voor Marokko binnen de Europese Unie en vice versa is Marokko na Egypte onze grootste exportmarkt in Afrika. In beide landen maakt de agrarische sector een belangrijk deel uit van de economie. Dit biedt kansen voor samenwerking tussen Marokkaanse en Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van duurzame innovaties voor efficiëntere land- en tuinbouw. Daarnaast kampt Marokko met de ergste droogte sinds 40 jaar en is watervoorziening een belangrijke prioriteit voor het land. In dat kader heeft Nederland een ‘waterakkoord’ met Marokko getekend en is er een financieringspakket van 300 miljoen euro beschikbaar voor waterprojecten. Nederlandse ondernemers – die wereldwijd geroemd worden op hun kennis op het gebied van watermanagement – kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

 

Zuid-Afrika belangrijke partner voor groene waterstof

Zuid-Afrika is een van de grootste economieën en technisch ontwikkelde landen van Afrika. Het land werkt samen met bedrijven aan de transitie naar een groene economie. Van circulaire afvalverwerking, duurzame land- en tuinbouw tot een grootschalige inzet op groene waterstof. Dit alles biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Zo zijn Nederlandse bedrijven experts in duurzaam afvalbeheer en kunnen zij Zuid-Afrika helpen hun afvalverwerking-infrastructuur te verbeteren. Ook is Zuid-Afrika een belangrijke partner voor Nederland in de productie van groene waterstof. Nederlandse ondernemers werken momenteel hard aan innovaties en nieuwe technologieën voor de productie, import en transport van waterstof, wat kansen biedt voor samenwerking met Zuid-Afrikaanse technologische bedrijven en kennisinstellingen.

 

Afrikastrategie

Dit jaar heeft Nederland – in navolging van het bedrijfsleven – voor het eerst een Afrikastrategie gepresenteerd. De inzet: een partnerschap gebaseerd op gelijkwaardigheid en gedeelde economische belangen. Zowel met bestaande partners – zoals Marokko en Zuid-Afrika – als met nieuwe partners. Daarbij is het belangrijk dat er per regio en specifieke landen gekeken wordt welke kansen er liggen voor nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven. Nu de strategie er ligt komt het aan op de uitvoering en implementatie. Daarbij is het van belang dat overheid en bedrijven zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken om de komende jaren tot een succesvolle uitrol van de strategie te komen.