Ondernemersorganisaties trappen EU-campagne formeel af

13-05-2024

‘Het herstel van Europese concurrentiekracht moet de komende vijf jaar hét centrale thema zijn in de Europese Unie.’ Die oproep doen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in het kader van hun vandaag gelanceerde Europacampagne en de bijbehorende visie op wat volgens ondernemers nodig is in Europa na de verkiezingen.

 

Campagne met tientallen evenementen en acties

De komende maand hebben de ondernemersorganisaties tientallen evenementen en acties georganiseerd in het hele land. Van podcasts, regionale debatten en een lijsstrekkersdebat, tot een online campagne met jonge ondernemers. Dit alles om aandacht te vestigen op het belang van een sterke EU voor een gezonde en duurzame en innovatieve en weerbare economie. Ook roepen ze iedereen op te gaan stemmen.

Vandaag publiceren de ondernemersorganisaties (zie bijgevoegd) ook hun uitgebreide agenda over wat volgens ondernemers komende jaren nodig is in Europa. Benieuwd naar onze inzet en een overzicht van alle activiteiten? Kijk dan op: https://www.vno-ncw.nl/standpunten/europese-verkiezingen

 

Ondernemers onmisbaar voor sterke EU

In hun visiedocument schrijven de ondernemersorganisaties dat zonder sterke Europese Unie, er geen sterk Europees bedrijfsleven bestaat. Net zo min als zonder ondernemers, geen sterk Europa kan bestaan. Om de concurrentiepositie van de EU te versterken – en ondernemers in staat te stellen hun rol te spelen – is op een aantal cruciale terreinen dringend extra actie vereist.

 

Herstel de kracht van de interne markt

De Europese interne markt is dé hoeksteen van het Europese ondernemings- en investeringsklimaat. De laatste jaren zien we echter dat de voltooiing van de interne markt stokt en er steeds vaker sprake is van 27 nationale markten, in plaats van één Europese markt. In lijn met het rapport van Enrico Letta is er een ambitieuze agenda nodig om de interne markt te hervormen en toekomstbestendig te maken.

 

Actief industriebeleid en versterking weerbaarheid

De EU zal zich assertiever moeten opstellen tegenover andere grootmachten zoals China en de VS en haar afhankelijkheden zo snel mogelijk moeten verminderen. Dit alles zonder de voordelen van vrijhandel te verliezen. Dit vraagt om een actief industriebeleid met daarin bijzondere aandacht voor het versterken van onze economische weerbaarheid en defensie-industrie.

 

Aandacht voor mkb en betere regelgeving

Voor een sterker Europa, is een sterk en concurrerend mkb essentieel. Het mkb omvat circa 99 procent van alle Europese ondernemingen en biedt werk aan zo’n 100 miljoen mensen. Een brede mkb-agenda is nodig om de concurrentiekracht van het mkb te vergroten. Het verminderen van de Europese regeldruk is hierin een essentieel onderdeel. Alleen al tussen 2017 en 2022 kwamen er 850 nieuwe wetten bij. Uit de Europa-enquête van Opinieblad Forum blijkt dat 80 procent van de ondernemers de regeldruk in de EU te hoog vindt. Dit moet anders. Europese wetgeving moet zich focussen op hoofdzaken in plaats van details, met speciale aandacht voor de uitvoerbaarheid voor het mkb.