Ondernemers werken met overheid en leger aan uitrol sneltesten

28-10-2020

Om het coronavirus onder controle te krijgen is het van cruciaal belang dat er op grote schaal kan worden getest en mensen snel de uitslag hebben. Om de overheid daarbij te helpen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland snelteststraten te realiseren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de ministeries van VWS en EZK, en met de GGD. Het leger helpt met de bemensing van de sneltestlocaties in de opstartfase. Het initiatief vanuit het bedrijfsleven staat onder leiding van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.

 

Sneller uitslag

Na bezoek aan zo’n locatie weten mensen uiterlijk binnen enkele uren of ze met het COVID-19 virus zijn besmet. De eerste zeven snelteststraten komen op dezelfde locaties als de nieuwe XL-teststraten van de GGD-en, die de bestaande PCR-testen afnemen. Na de start op belangrijke knooppunten in het land moeten er in elk geval op nog ongeveer 25 locaties speciale sneltesttraten komen. Mogelijk wordt de sneltestinfrastructuur in een later stadium nog fijnmaziger en flexibeler inzetbaar door het hele land. De ambitie is om straks per maand tenminste 1 miljoen mensen een sneltest te laten ondergaan en daarna snel verder op te schalen. Dat aantal komt bovenop de bestaande PCR-testen die door de GGD-en worden afgenomen.

 

Specialistische kennis van bedrijven

Verschillende leden van de ondernemingsorganisaties leveren met hun specialistische kennis over logistiek, personeel en klantprocessen een bijdrage aan de infrastructuur. Dat zijn onder andere ASML, KLM, Randstad Groep Nederland, Kerteza, Shell en Schiphol. De overheid schaft de benodigde sneltesten aan. Dankzij de inzet van militairen kunnen de eerste sneltestlocaties al snel tijdelijk worden bemenst. Het ministerie van VWS bepaalt het testbeleid. Dat wil zeggen: voor wie de testen worden ingezet.

 

Mooi voorbeeld samenwerking

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen is ‘blij dat het bedrijfsleven op deze manier Nederland kan helpen om voldoende te testen en daarmee het virus onder controle te krijgen en te houden. Dit is een mooi voorbeeld van het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en een unieke samenwerking met de overheid.’ Volgens de VNO-NCW en MKB-Nederland blijft het belangrijk dat het ambitieniveau op alle fronten verder omhoog gaat. ‘Hoe meer testcapaciteit des te beter. Alleen zo halen we het virus blijvend in.’

 

Op zoek naar antwoorden over wat het nieuwe testbeleid precies betekent voor werkgevers? Raadpleeg dan onze Q&A over teststraten voor werkgevers.