Ondernemers vragen meer aandacht en maatwerk werkende mantelzorger

28-09-2023

‘Meer oog voor de mantelzorger door minder regels en goed overleg’. Dat was de boodschap van VNO-NCW en MKB-Nederland in een ronde tafel over mantelzorg die de Commissie Sociale Zaken in de Tweede Kamer organiseerde.

 

Mantelzorg neemt enorm toe

Mantelzorg in Nederland groeit hard en de verwachting is dat deze groei aanhoudt. In Nederland zijn inmiddels ruim vijf miljoen mensen mantelzorger die zorgen voor bijvoorbeeld (groot)ouders, zieke familieleden of buren. Vaak doen mantelzorgers dat naast hun werk.

 

Één op de vier werknemers is mantelzorger

Met de toenemende vergrijzing en met de financiële en personele tekorten in de zorg zien VNO-NCW en MKB-Nederland dat steeds meer zorgtaken op het bordje komen van mantelzorgers. Het is dus van groot belang dat ondernemingen mantelzorgers waar mogelijk kunnen ontlasten en kunnen faciliteren om die zorgtaken te verrichten. De werkgever kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien één op de vier werknemers mantelzorger is.

 

Goed in gesprek op de werkvloer met elkaar

Om de combinatie van werk en mantelzorg goed te kunnen faciliteren is het vooral belangrijk dat de werkgever weet wat het betekent om mantelzorg te verlenen naast het werk. Belangrijk is verder dat leidinggevenden en medewerkers hierover vroegtijdig het goede gesprek aangaan met elkaar en tot de juiste (maatwerk) afspraken komen, zoals meer ruimte voor thuiswerken of flexibelere werktijden. VNO-NCW en MKB-Nederland werken samen met Stichting Werk & Mantelzorg om werkgevers hierbij te helpen dit in goede banen te leiden, zodat mensen niet uitvallen en de druk op andere collega’s in een tijd van personeelsschaarste bijvoorbeeld nog groter wordt.

 

Administratieve lasten sterk terugdringen

Om overbelasting van de werkende mantelzorger te voorkomen, is het volgens de ondernemersorganisaties essentieel dat de mantelzorg betrokken wordt bij de inrichting van de zorg. Op dit moment zijn de administratieve lasten voor mantelzorgers verder erg hoog, namelijk zo’n vier uur per week. Door verbeteringen in de zorg en de gemeentelijke/overheidsdienstverlening en door innovaties kunnen die administratieve lasten stevig worden teruggedrongen waardoor de druk op mantelzorgers wordt verminderd.