Minister SZW neemt handreiking Zwangerschap en werk in ontvangst

07-03-2022

De Stichting van de Arbeid heeft vandaag de handreiking Zwangerschap en werk aangeboden aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Met de handreiking bieden VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakbonden in de stichting handvatten aan (toekomstige) ouders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk.

 

Meer begrip

De handreiking bevat niet alleen de wettelijke rechten omtrent zwangerschap, ook is er aandacht voor het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel over en weer meer begrip te creëren door middel van het bieden van praktische informatie. Het is van belang om dit onderwerp tekens te blijven agenderen, al is het maar omdat de doelgroep steeds weer verandert (elk jaar worden er weer nieuwe werknemers zwanger).

 

Participatie vrouwen verhogen

Minister Van Gennip lichtte tijdens de online bijeenkomst onder meer het kabinetsbeleid om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verhogen toe. Dat is een gezamenlijk vraagstuk, dat ze samen met de sociale partners wil oppakken.

Betaald ouderschapsverlof

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het kabinetsbeleid waar het gaat om het faciliteren van werk en zorg, zoals de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof. Dat kan eraan bijdragen dat vrouwen blijven werken of (meer) gaan werken, dat de partner een betere binding krijgt met het kind en de zorg eerlijker wordt verdeeld.

 

Kennis delen

De minister deelt de visie van de sociale partners dat praktische kennis en aandachtspunten met betrekking tot zwangerschap en werk op organisatieniveau gedeeld moeten worden. De handreiking is wat dat betreft een goede stap voorwaarts, aldus Van Gennip.

De handreiking is hier te downloaden.