‘Meer Europese aandacht voor concurrentiekracht en mkb is goede zaak’

13-09-2023

De Europese Commissie gaat meer aandacht besteden aan de concurrentiekracht van Europa en aan ondersteuning van het mkb. Dat is een goede zaak gezien alles wat er momenteel aan onzekerheden op bedrijven afkomt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de zogeheten State of the Union die Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen vandaag in Straatsburg heeft gehouden. Ook werden uitgebreidere Europese plannen bekend om het mkb te versterken.

 

Concurrentiekracht EU versterken

Met name op de concurrentiekracht van Europa ging de commissievoorzitter tijdens haar jaarlijkse toespraak uitgebreid in. Ze is hier terecht bezorgd over. Dit thema is -net als de stijgende administratieve lasten- een jaar geleden door Europese werkgeversorganisaties prominent op de Europese agenda gezet vanwege de toenemende zorgen over de verslechtering van de Europese concurrentiepositie ten opzichte van Azië en de VS. Voormalig ECB-president Mario Draghi wordt nu gevraagd aanbevelingen te doen hoe de concurrentiekracht van de EU te versterken. Ook moet er straks voor elk nieuw (Europees) wetgevingsplan een concurrentietoets worden gedaan.

 

Klimaatagenda ook economisch

Von der Leyen zei verder in haar speech dat de klimaatagenda ook een economische agenda moet zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven dat. Klimaatoplossingen moeten immers van bedrijven komen. Daarbij is goede ondersteuning en de ontwikkeling van rendabele businesscases onontbeerlijk, evenals goede ondersteuning van het mkb. Zaak voor Nederland is te zorgen dat deze middelen hier ook kunnen worden ingezet.

 

Meer aandacht mkb

De Commissievoorzitter presenteerde verder het zogeheten ‘SME Relief Package’. Het verminderen van Europese regeldruk is daarin één van de prioriteiten. De Europese Commissie (EC) presenteert binnenkort concrete voorstellen om Europese rapportageverplichtingen te verminderen. Zo wil de EC de drempel voor verplichte accountantscontrole verhogen (inflatiecorrectie), waardoor er minder bedrijven onder vallen. Von der Leyen roept lidstaten ook op om een concrete reductiedoelstelling van 25% te introduceren op nationaal niveau, iets waar VNO-NCW en MKB-Nederland ook meermaals voor hebben gepleit.

Verder zal voorgenomen regelgeving strenger getoetst worden op uitvoerbaarheid voor het brede mkb, en stimuleert de EC meer experimenteerruimte voor het innovatieve mkb. Ook hier hebben VNO-NCW en MKB-Nederland al langer om gevraagd om zorgen dat innovaties juist hier in Europa tot wasdom komen.

 

Makkelijker over de grens zaken doen

Een ander onderdeel van de plannen voor het mkb is dat Nederlandse bedrijven die een vestiging in een andere lidstaat hebben, winstbelasting op Nederlandse wijze mogen berekenen en afdragen aan de Nederlandse fiscus, maar wel met tarief van de betreffende lidstaat. De Nederlandse fiscus draagt de belasting daarna aan die lidstaat af. Dit EC-voorstel zorgt voor een substantiële vermindering van administratieve lasten en geeft een impuls aan grensoverschrijdend ondernemen. Om de liquiditeit van het mkb in het algemeen te verbeteren, heeft de Commissie een herziening van de richtlijn betalingstermijn gepresenteerd met een maximale betalingstermijn van 30 dagen voor betalingen tussen alle bedrijven, ook van mkb naar mkb.

 

Internationale positie EU

Von der Leyen ging in haar State of the Union tot slot uitgebreid in op de positie van de EU in de wereld. Zo stelde ze terecht dat de instabiliteit in een aantal landen in de Afrikaanse Sahel de EU direct zal raken, en dat een even stevig commitment van de EU dáár nodig is en blijft, evenals in Oekraïne en op de Balkan. Dat sluit goed aan bij onder meer de Afrika- en Europa-strategie die VNO-NCW en MKB-Nederland eerder hebben gepresenteerd. Interessant zijn de Europese plannen om een nieuwe corridor van India over het Midden-Oosten naar Europa te bouwen voor spoor, waterstof, high speed internet en elektriciteit.