Ingrid Thijssen: ‘Een autonoom Europa heeft meer Brainports nodig’

06-09-2021

‘In de nieuwe geopolitieke realiteit loopt Europa het risico een speelbal te zijn van rivaliserende grootmachten. Meer strategische autonomie voor Europa is van cruciaal belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat Europa en andere landen van elkaar afhankelijk zijn. Voorop lopen in sleuteltechnologieën is daarvoor essentieel. Een goed voorbeeld is de Brainportregio Eindhoven, waar – door samenwerking tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen met bedrijven – dit nu al realiteit is. Om echt autonoom te zijn heeft Europa daarom meer Brainports nodig’. Dit zei VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vandaag bij de opening van het academisch jaar van de Technische Universiteit Eindhoven.

 

Cruciale technologieën

Tijdens haar bijdrage in Eindhoven hield Thijssen een vurig pleidooi over de relevantie van koplopersposities in cruciale technologieën voor Europa. ‘Het ontwikkelen en toepassen daarvan is cruciaal voor het creëren van wederzijdse afhankelijkheid en alleen als we die situatie bereiken is Europa werkelijk autonoom’. Volgens Thijssen is het daarom belangrijk dat we allereerst meer gaan investeren in R&D. ‘Technologie van wereldniveau is nu eenmaal niet gratis. Op dit moment lopen de investeringen in Nederland achter ten opzichte van andere ontwikkelde economieën. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zullen er een tandje bij moeten zetten om ervoor te zorgen dat er in Nederland ieder geval 3 procent van het BBP naar R&D gaat’, aldus Thijssen.

 

Kies voor excellentie

Naast het opkrikken van de investeringen in R&D in Nederland is het volgens Thijssen ook belangrijk dat we kiezen voor excellentie. ‘Het eerlijk verdelen van gelden onder de verschillende partijen gaat ons niet naar de wereldtop brengen. Dat is een recept voor middelmatigheid’. Daarnaast pleit Thijssen voor het verbeteren van ons up-scaling ecosysteem én meer Europese samenwerking. ‘Als we in Europa kiezen om onze krachten te bundelen, zorgen we ervoor dat ons geld daar terecht komt, waar het meeste effect kan worden bereikt. Nederland staat hiervoor goed opgesteld.’

 

Handelspolitiek

Thijssen pleitte verder naast een steviger Europese inzet op technologie voor hernieuwde Europese allianties met gelijkgestemde landen als Australië en Japan. Ook herstel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en meer bilaterale handelsovereenkomsten zijn volgens haar cruciaal, net als een kritischer houding over buitenlandse investeringen in bijvoorbeeld vitale bedrijven en kritische infrastructuur.

Ingrid Thijssen opende het Academisch Jaar op de TUE samen met prof. Robbert Dijkgraaf die speciaal uit Princeton was overgekomen voor de gelegenheid.