’Fatsoenlijk gesprek over arbeidsmigratie in Nederland niet mogelijk’

08-12-2022

‘Alle vormen van migratie worden in het publiek debat op één hoop gegooid. Van uitgeprocedeerde of zich misdragende asielzoekers tot Europese arbeidsmigranten, tot vakmensen of studenten van buiten de Europese Unie . Van links tot rechts is in Den Haag sprake van weerstand tegen alle vormen van migratie. Daardoor is een fatsoenlijk gesprek over arbeidsmigratie die Nederland, net als Duitsland, nodig heeft niet mogelijk. Het is evident dat Nederland in de toekomst niet kan zonder arbeidsmigratie, zeker niet van vakkrachten. ’ Dat zegt VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen vandaag in het Financieele Dagblad.

 

Krapte arbeidsmarkt is structureel

De krapte op de arbeidsmarkt is structureel. In de eerste plaats moet de arbeidsproductiviteit in Nederland omhoog, door robotisering en automatisering. Bovendien, aldus Thijssen in de krant: “moeten we meer uren werken en groepen mensen die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt beter begeleiden naar werk”. Maar met die drie dingen alleen gaan we de grote krapte niet oplossen. ‘Zonder goed geregelde inzet van buitenlandse vakkrachten bijvoorbeeld lossen we het structurele tekort op de arbeidsmarkt niet op en komen ook de grote maatschappelijke opgaven – zoals het bouwen van voldoende woningen, de zorg én bijvoorbeeld de energietransitie – in gevaar.’ 

 

Certificeren uitzendbureaus en goede huisvesting

In het interview benadrukt Thijssen dat arbeidsmigratie altijd op een fatsoenlijke manier moet worden geregeld. ‘Het overgrote deel van de werkgevers doet dit ook. Maar elke werkgever die dit niet doet is er natuurlijk één teveel, laat daar geen misverstand over bestaan. Uitbuiting moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Daarom verwelkomen wij de certificeringsplicht voor uitzendbureaus en moet de handhaving door de arbeidsinspectie hard en stevig zijn. Volgens Thijssen is het verder cruciaal dat we er meer gas gegeven wordt op de uitwerking van het rapport Roemer. ‘Samen met gemeenten moeten we er op lokaal niveau voor zorgen dat we huisvesting op een nette manier regelen. Daarvoor zijn voldoende locaties en goed contact mét én draagvlak in de omgeving cruciaal. Tal van voorbeelden in het land laten zien dat dit kan!’

 

Speciale vakkrachtenregeling net als in Duitsland

Thijssen noemt in het FD de technieksector en de zorg als voorbeelden waar een enorme behoefte is aan extra geschoolde vakkrachten van buiten de Europese Unie. ‘Zonder meer technische geschoolde vakkrachten dreigen allerlei transities in ons land spaak te lopen. Daarom zou het goed zijn dat bedrijven tijdelijk extra vakkrachten buiten de EU kunnen aantrekken via een speciale vakkrachtenregeling. Duitsland kent momenteel al zo’n regeling en ook de adviesraadmigratie heeft adviezen in deze richting gegeven voor bijvoorbeeld de zorg.’ Recent kwamen VNO-NCW en MKB-Nederland samen met enkele branches al met een voorstel voor een dergelijke regeling in hun ‘Aanvalsplan Techniek’.

 

Top 10

Thijssen; ‘Los van dat allerlei migratievraagstukken in de politieke discussie vaak door elkaar lopen wat tot een heel gepolitiseerd debat leidt wordt er ook vaak op gewezen dat Nederland teveel inzet op lage lonen. Dat is je reinste kolder. We staan in de top 10 van landen met de hoogste lonen wereldwijd. Ons minimumloon zit bovendien in de top 3 van hoogste in de EU. Alle Europese landen hebben bovendien met arbeidsimmigratie te maken en dit is niet uniek voor Nederland. We hebben hier enorme welvaart en prachtige mix aan bedrijven - van heel groot tot heel klein- die dat mogelijk maken. Dat moeten we koesteren en daar blijft of we het nu leuk vinden of niet ook goed gereguleerde migratie voor noodzakelijk.’