Campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie vandaag van start

12-11-2020

Iedere vorm van discriminatie of uitsluiting tijdens een mbo stage of leerwerkplek is onacceptabel. Daarom start vandaag de Campagne #KIESMIJ met als doel stagediscriminatie bespreekbaar te maken en te voorkomen. De campagne is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het ministerie van OCW, SBB, mbo-studentenorganisatie JOB, de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens, CNV en FNV. De initiatiefnemers hebben de handen ineen geslagen om hiermee aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan gelijke kansen op de stageplek.

 

Baat bij diversiteit 

Zowel bij het solliciteren naar een stageplek als tijdens de stage zelf kunnen studenten te maken krijgen met discriminatie. Dit moet anders. Gelijke kansen zijn essentieel voor studenten, bedrijven en de gehele samenleving. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit een belangrijk onderwerp en proberen dan ook werkgevers bewuster te maken van de problemen die spelen rond dit onderwerp. Want ook een bedrijf heeft alleen maar meer baat bij een diverse werkvloer. Daarom staat in de campagne #KIESMIJ centraal dat iedereen moet kunnen meedoen in deze samenleving. En dus ook bij een erkend leerbedrijf. Ongeacht achternaam, levensovertuiging of huidskleur. De campagne benadrukt dat we moeten kijken naar het talent van onze studenten; naar doorzettingsvermogen, lef of ambitie.

 

Platform kiesmij.nl

Vanuit verschillende organisaties zijn er veel initiatieven ontwikkeld om stagediscriminatie bespreekbaar te maken. Daarvoor is nu één duidelijk overzicht gecreëerd op één plek, waar je alle informatie kunt vinden. Met persoonlijke verhalen van studenten die stagediscriminatie hebben meegemaakt wordt de campagne wijd en zijd verspreid via verschillende digitale kanalen. Daarnaast wordt het platform kiesmij.nl opgericht waar werkgevers, scholen en studenten terechtkunnen voor hulp bij het tegengaan en het voorkomen van stagediscriminatie. Zo wordt er informatie gedeeld over waar je hulpmiddelen kunt vinden om stagediscriminatie tegen te gaan.