Bouw garanties in om Nl bedrijfsleven te betrekken bij bouw nieuwe onderzeeboten

13-11-2022

Komende week gaat de langverwachte offerteaanvraag voor de nieuwe onderzeeboten de deur uit bij Defensie. Drie buitenlandse werven zijn hiervoor in de running als hoofdaannemers van deze prachtige klus. Over de betrokkenheid van de Nederlandse industrie bij de bouw, de ontwikkeling en het onderhoud van de onderzeeboten geeft defensie -ondanks mooie voornemens- echter nog altijd geen harde garanties. Ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW roepen het ministerie en de Tweede Kamer op dit alsnog te organiseren voor het te laat is.

 

Uitholling Nederlandse maritieme cluster

FME en VNO-NCW vrezen uitholling van het Nederlandse maritieme cluster. ‘In landen als Frankrijk en Duitsland zou een dergelijke stap ondenkbaar zijn. Nederland dreigt bovendien voor het onderhoud aan de boten straks afhankelijk te worden van andere landen, waarmee we geen eigen baas meer zijn over de inzet van de boten. Dat moeten we voorkomen! Zeker in deze tijd waarin onderzeeboten weer belangrijker zijn dan ooit vanwege alle dreigingen,’ aldus de ondernemersorganisaties.

 

Mooie beloftes op papier

Ondanks mooie uitgangspunten in de Defensie Industrie Strategie (DIS) en maar liefst acht in de Tweede kamer aangenomen moties zijn er nog altijd geen harde garanties dat het Nederlandse maritieme bedrijfsleven betrokken wordt bij de bouw en het onderhoud aan de schepen. Dit terwijl er nu juist nog veel kennis en kunde is bij de verschillende toeleveranciers en bedrijven. Hierdoor dreigt Nederland een afslag te nemen die ten koste gaat van het wereldwijd bekende Nederlandse Marinebouwcluster en waardoor in de toekomst ook het onderhoud van de schepen waarschijnlijk aan de neus van Nederland voorbijgaat. Met het onderhoud aan de befaamde Walrus-onderzeeërs heeft de Nederlandse industrie bovendien juist laten zien alles in huis te hebben qua kennis en technologie.

 

Zorgen bij bedrijven en provincies

Verschillende provincies én het Nederlands bedrijfsleven maken zich grote zorgen over het gebrek aan garanties voor Nederlandse betrokkenheid. Het Nederlandse maritieme cluster dreigt hierdoor in het eindspel van de bieding alsnog buitenspel te komen te staan.

 

Afscheid nemen van gespecialiseerde kennis

Door de huidige opzet van de aanbesteding kiest het kabinet voor een zeer reëel risico dat we afscheid moeten nemen van zeer gespecialiseerde kennis en hoogwaardige technologie in Nederland en dat is een grote slag voor onze strategische autonomie en het innovatief vermogen van Nederland. Kennis die ook relevant is buiten defensiewereld en met economische spin-off naar civiele toepassingen.

 

Meer weten?

Lees o.a. meer in deze brief die de bedrijven eerder stuurden aan de Tweede kamer