VS - EU Trade and Technology Council

25-05-2022

Op 15 en 16 mei 2022 kwam de Trade en Technology council (TTC) voor de tweede keer bij elkaar. De TTC is een bilateraal overleg tussen de VS en de EU om te onderzoeken op welke gebieden wij kunnen en willen samenwerken. Deze TTC bijeenkomst had een focus op Oekraïne, internationale waardeketens, opkomende technologieën en duurzaamheid.

 

De oorlog in Oekraïne is bovenaan de agenda gezet. De VS en EU hebben samen met het VK altijd sancties tegen Rusland en Belarus op elkaar afgestemd. Tijdens de TTC is afgesproken om hier mee door te gaan en samen desinformatie te bestrijden. Daarnaast wordt gezamenlijk gekeken hoe we handel en investeringen in Oekraïne kunnen vergroten, in het kader van de wederopbouw.

 

Ook op het gebied van toeleveringsketens zijn concrete afspraken gemaakt. Zo wordt gekeken naar diversifiëring van ketens, specifiek aardmetalen en zonnepanelen, en om verder samen te werken op semiconductors; onder andere het monitoren van waardeketens om mogelijke aankomende tekorten op tijd te zien en het delen van informatie. Het doel hiervan is samenwerking in plaats van competitie om een subsidie-‘race to the bottom’ te voorkomen.

 

Ook bij andere opkomende technologieën is afgesproken om informatie te delen, over AI maar ook samenwerking op 5G/6G en andere toekomstige communicatie technologieën. Daarnaast willen de VS en EU samenwerken om het mkb weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. Ook de EU standaardiseringsstrategie is besproken, met afspraken om gezamenlijke belangen te versterken en verdedigen in internationale standaarden.

 

Op het gebied van duurzaamheid is de belangrijkste afspraak om samen een methodologie te ontwikkelen om de carbon footprint van producten te berekenen. Ook elektrische voertuigen zullen aandacht krijgen. Tot slot willen de EU en de VS een stakeholder dialoog over handel en arbeid, waar met name dwang- en kinderarbeid besproken moeten worden.

 

De TTC is opgericht om de relatie tussen EU en VS te versterken. In de huidige internationale samenleving vinden beide partijen het van belang om samen te werken met gelijkgezinde partners. Er zijn tijdens de eerste TTC bijeenkomst 10 werkstromen geïdentificeerd waar samenwerking het meest waarschijnlijk is en concrete resultaten kan opleveren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.