Vooruitblik op 2023: de Europese Interne Markt bestaat 30 jaar!

15-12-2022

In 2023 viert de Europese Interne Markt haar dertigjarig bestaan. VNO-NCW en MKB-Nederland schenken komend jaar in verschillende vormen aandacht aan het dertigjarig jubileum. Hoewel er veel is bereikt, is er namelijk nog evenveel werk aan de winkel om de Interne Markt te vervolmaken.

 

Jacques Delors wordt alom geprezen als één van de Founding Fathers van de Europese Interne Markt. De Commissies Delors (1985-1995) hebben in 1993 het grootste wetgevingsprogramma van de Europese Gemeenschap tot dan toe - nota bene geleid door de Britse Commissaris Lord Cockfield – gerealiseerd: de totstandkoming van de Europese Interne Markt.

 

De Interne Markt bracht consumenten goedkopere, veiligere en groenere producten en gaf bedrijven toegang tot grotere en toegankelijkere markten. Daarnaast is de Interne Markt een doorslaggevende factor voor de invloed die de Europese Unie vandaag de dag in de wereld heeft. Zij geeft de EU meer gewicht in handelsonderhandelingen en in de diplomatieke inspanningen om Europese belangen en waarden wereldwijd uit te dragen.

 

Tegelijkertijd moeten er nog grote stappen worden gemaakt om het ongerealiseerde potentieel van de Interne Markt te benutten, met name op het vlak van diensten en de duurzame en digitale transities. Ook zijn er een aantal structurele uitdagingen, zoals de grote verschillen in de nationale implementatie, omzetting en handhaving van Europese regels. In het huidige onstabiele geopolitieke klimaat dringt toenemend het besef door dat een goedwerkende Interne Markt echter ook een sleutelvoorwaarde is voor het vergroten van de open strategische autonomie van de EU. Onder de huidige Europese Commissie is de integratie van de interne markt echter gestagneerd. Daarom moet de interne markt weer “Chefsache” worden.

 

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Europese Interne Markt hebben VNO-NCW en MKB-Nederland daarnaast een enquête uitgezet onder hun leden om in kaart te brengen welke barrières voor het bedrijfsleven de meeste belemmeringen opleveren. De resultaten van deze enquête zijn gebundeld in onze rapportage30 jaar Europese Interne Markt: resterende barrières binnen de EU”. Wij hopen dat zij een impuls kan geven om met nieuwe energie de nog resterende belemmeringen op de Interne Markt weg te nemen.

 

Op 24 januari 2023 zullen VNO-NCW en MKB-Nederland een seminar organiseren in Brussel in het kader van het dertigjarig bestaan van de Interne Markt. Tijdens het seminar “Further Developing the Single Market: a conditio sine qua non for a resilient Europe” zullen wij stil staan bij de verworvenheden van 30 jaar Interne Markt en zullen wij met relevante stakeholders spreken over de agenda voor de toekomst van de Interne Markt. U kunt zich via deze link aanmelden voor het seminar.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.