Vooruitblik najaar 2022 – nieuw Commissiebeleid inzake milieu en circulair

28-07-2022

Na de presentatie van de ‘Green Deal’ in december 2019 heeft de Commissie niet stilgestaan om met nieuwe beleidsraamwerken te komen en met herzieningen van bestaande en publicatie van nieuwe wet- en regelgeving om zo invulling te geven aan de overkoepelende doelen die zijn oorsprong vinden in de ‘Green Deal’.  Voor het najaar van 2022 kunt u onder andere de volgende highlights verwachten van de Europese Commissie:

 

 • Zero pollution package – 26 oktober
  • Luchtkwaliteit – herziening van de EU-regels (richtlijn): in het kader van de Europese Green Deal zullen de normen voor luchtkwaliteit worden herzien om ze beter af te stemmen op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (aanscherpen EU luchtkwaliteitsnormen in de zogenaamde “Ambient air quality directives“). 
  • Waterverontreiniging – herziening EU-regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater (richtlijn): verontreiniging beter aanpakken en betere afstemmen op de doelstellingen van de Europese Green Deal. Ook overwegingen in verband met de volksgezondheid zullen een rol spelen (betere preventie van pandemieën door controle van afvalwater).

 

 • Circular Economy package deel II – 30 november
  • Bestrijding van verpakkingsafval – herziening van de regels (richtlijn): de Commissie zal nagaan verpakkingsontwerpen verbeterd kunnen worden met het oog op hergebruik en recycling, meer gerecycled materiaal kunnen verwerken in verpakkingen, overbodige verpakkingen kunnen vermijden en verpakkingsafval kunnen verminderen.
  • Stimuleren van reparatie en hergebruik – ‘Right to Repair’ (richtlijn): dit initiatief bevordert een duurzamer gebruik van goederen gedurende hun levensduur. Het moet consumenten aanmoedigen om duurzamere keuzes te maken via stimulansen en methoden om goederen langer te gebruiken, onder meer door ze bij defect te repareren. Daarnaast moet het producenten aanmoedigen om producten te ontwerpen die langer meegaan en gemakkelijk herstelbaar zijn
  • Beleidsraamwerk voor o.a. biologisch afbreekbare plastics: de Commissie zal beoordelen of het gebruik van bio-based grondstoffen tot milieuvoordelen leidt en niet alleen het gebruik van fossiele hulpbronnen vermindert. De Commissie zal ook beoordelen waar het gebruik van biologisch afbreekbare en composteerbare plastics gunstig kan zijn voor het milieu, en welke criteria er voor (eventueel) gebruik moeten gelden.
  • Restricties voor microplastic (verordening): dit initiatief moet ervoor zorgen dat minder microplastics onbedoeld in het milieu terechtkomen. Daarbij wordt vooral ingezet op etikettering, normering, certificering en regelgevende maatregelen voor de belangrijkste bronnen van deze plastics.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.