Raad neemt positie in over Ecodesign

25-05-2023

De Raad van Ministers van de EU heeft een positie ingenomen over het voorstel van de Commissie tot herziening van de Ecodesign verordening. Hiermee worden eisen gesteld aan producten om de duurzaamheid en circulariteit te verbeteren. Ook wordt met dit voorstel een Digitaal Product Paspoort geïntroduceerd.

 

De Raad wil het Commissievoorstel op een paar punten uitbreiden en ook letten op efficiënt watergebruik, landgebruik, impact op lucht-, water-, en grondvervuiling en de ecologische voetafdruk van een product. Er wordt expliciet opgeroepen om de administratieve last voor bedrijven in te perken en geen disproportioneel negatief effect op het concurrentievermogen van bedrijven te veroorzaken. Ook wil de Raad een transitieperiode van minstens 18 maanden na uitwerking van de gedelegeerde handelingen per product voor deze in werking treedt, om bedrijven voldoende tijd te geven de wijzigingen te implementeren.

 

De Raad wil met name het midden- en kleinbedrijf extra ondersteunen door hun positie in het Ecodesign-Forum te verstevigen en aanvullende steunmaatregelen in te voeren, zowel op EU-niveau als door de lidstaten zelf.

 

Vernietiging van onverkochte producten
In de laatste weken was er nog onenigheid in de Raad over het verbod op de vernietiging van onverkochte producten. Waar het Commissievoorstel eerst een rapportageverplichting invoerde, wilde een aantal landen in de Raad – waaronder Nederland – direct overgaan op een verbod. Andere landen waren terughoudender over een verbod, omdat zij eerst meer informatie willen verzamelen over de vernietiging van producten. In het huidige compromis geldt dit verbod op de vernietiging van onverkocht textiel. Grote bedrijven moeten hier direct mee stoppen, terwijl middelgrote bedrijven een transitieperiode van 4 jaar hebben. De Raad wil een uitzondering voor kleine- en microbedrijven.

 

Ook in het Europees Parlement worden hier discussies over gevoerd. Zo wordt er naast textiel gesproken over elektronica.

 

Europees Parlement
In het Europees Parlement wordt op 5 juni aanstaande gestemd over het rapport in ENVI (Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid in het Europees Parlement). Als het daar aangenomen wordt, is de plenaire stemming in Straatsburg in de week van 10 Juli.

 

Vanuit een deel van het Europees Parlement is er de wens om ook sociale standaarden toe te voegen aan de Ecodesign verordening. Het Europese bedrijfsleven betwijfelt echter of dit het juiste wetsvoorstel is om sociale standaarden te beleggen. De Ecodesign verordening gaat over design van een product. Sociale standaarden moeten op bedrijfsniveau tot uiting komen, niet op productniveau. Daar komt nog bij dat er zo een grote overlap ontstaat met andere voorstellen, zoals de Europese ‘Due Diligence’ wetgeving en rapportageverplichtingen. Fragmentatie van het sociale beleid kan zorgen tot extra kosten en dubbele lasten, zonder extra resultaat. Ook bestaat de angst dat de informatievoorziening onoverzichtelijker en daardoor minder bruikbaar wordt als er te veel informatie van bedrijven wordt gevraagd. Het kerndoel van de Ecodesign verordening moet circulariteit en duurzaamheid zijn.

 

Nadat de standpunten van de Raad en van he Europees Parlement zijn bepaald moeten de twee instellingen overeenstemming bereiken over dit onderwerp in de zogenaamde triloog.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.