Late betalingen: Europees Parlement wil meer contractsvrijheid dan Europese Commissie

29-04-2024

Op dinsdag 23 april heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen over de Late Payments Verordening. Deze verordening heeft als doel om te late betalingen aan het mkb te voorkomen en was onderdeel van het ‘SME Relief Package’ van de Europese Commissie.  

 

Het centrale onderwerp van debat is het voorstel van de Europese Commissie om maximale betaaltermijnen van 30 dagen te introduceren voor alle business-to-business (b2b) transacties. Door korte betalingstermijnen wettelijk vast te leggen, beoogt de Commissie de liquiditeitspositie van het mkb te verbeteren. Haar voorstel is ecter omstreden, omdat er goede redenen kunnen zijn waarom bedrijven in onderlinge overeenstemming langere betaaltermijnen dan 30 dagen afspreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor producten die lang in voorraad liggen voordat zij worden verkocht. Hierbij kan er gedacht worden aan boeken, kleding, speelgoed en seizoensproducten (zogenaamde voorraadfinanciering). VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten daarom voor langere betaaltermijnen voor alle sectoren, conform het Nederlandse model. 

 

Het Europees Parlement heeft het strakke voorstel van de Commissie aangepast en wil ruimte bieden voor bedrijven om in wederzijdse overeenstemming langere termijnen af te spreken tot maximaal 60 dagen. Voor seizoensproducten en ‘slow moving consumer goods’ stelt het Parlement voor om termijnen tot 120 dagen af te kunnen spreken, om zo voorraadfinanciering mogelijk te maken. Indien het standpunt van het Parlement blijft staan in de definitieve wettekst, zullen de nieuwe maximumtermijnen ook van toepassing zijn in Nederland. Het Parlement wil lidstaten wél de mogelijkheid bieden om nationaal strengere maximumtermijnen vast te stellen. Dit zal gelden voor specifieke gevallen, zoals de bestaande regel in Nederland, waarbij het grootbedrijf altijd binnen 30 dagen aan het mkb moet betalen.  

 

Het is momenteel nog onzeker of het standpunt van het Europees Parlement gesteund zal worden door de lidstaten in de Raad. De lidstaten moeten nog een standpunt innemen, waarna onderhandelingen zullen starten met het Parlement. De lidstaten zullen naar verwachting pas een standpunt innemen na de Europese verkiezingen van 6 juni.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.