Brusselblog Winand Quaedvlieg: Eurotop, REPowerEU, Data Act en meer

30-05-2022

De komende vier weken komen de staats-en regeringsleiders van de EU landen liefst twee keer bijeen om afspraken te maken over het Europese beleid dat zij willen voeren. Uitdagingen zijn er genoeg. Denk aan de oorlog in Oekraïne en de effecten daarvan op de energievoorziening in de EU en op andere grondstofprijzen; het klimaatbeleid in het licht van de nieuwe energiesituatie; economisch beleid om de effecten van de Covid-crisis weg te werken, de nieuwe spanningen in de toeleverketens door de lock-downs in China op te vangen en te zorgen dat de oplopende inflatie niet doorslaat in een loon-prijsspiraal.

 

Volgende week confereren daar niet alleen de regeringsleiders, maar ook alle voorzitters van BusinessEurope over, waaronder Ingrid Thijssen, tijdens de Raad van Presidenten in Praag.

 

De diverse aspecten van de Oekraïne-oorlog staan in Brussel bovenaan de agenda. Hongaars gedoe over een zesde sanctiepakket, waarin ook beperking van de invoer van Russische olie is voorzien, houdt al twee weken de besluitvorming op. Onderwijl zie je het accent in de discussie verschuiven van steeds meer sancties tegen Rusland naar meer wapenleveranties aan Oekraïne. Voor onze leden zijn er vooral allerlei vragen over de precieze inhoud van de EU sancties. De Commissie weet kennelijk zelf het antwoord op veel van die vragen nog niet, want we wachten er tevergeefs op.

 

Vorige week kwam de Commissie met een groot actieplan – REPowerEU - om de omschakeling naar duurzame energie te versnellen zodat de EU snel minder afhankelijk wordt van Russische gas. In deze Blik leest u daarover o.a. dat het nodig is de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energieprojecten te versnellen.

 

De Russische invasie in Oekraïne heeft ook de VS en de EU weer nauwer bij elkaar gebracht. Vorige week vergaderden ze op hoog niveau in de Trade and Technology Council over betere samenwerking op tien terreinen, waaronder AI, standaarden, 5/6G en cyber. Ook daarover meer in deze Blik.

 

Goed nieuws is er op sociaal terrein: na jaren van patstelling hebben de Europese sociale partners weer een keer overeenstemming bereikt om te proberen gezamenlijk tot een Europees wetgevingsvoorstel te komen over telewerken en het ‘recht op onbereikbaarheid’. Als dat lukt kunnen noch de Raad noch de Commissie dat voorstel nog aanpassen. Zo groot is het vertrouwen dat het Europese Verdrag stelt  in het Europese poldermodel. Deze Blik vertelt er meer over. 

 

En dan gonst Brussel van alle andere wetgevingsdiscussies. Deze Blik gaat nog in op de dataverordening die wil dat data optimaal benut worden voor innovatie, maar wel met voldoende respect voor privacy; en op het idee van een Single Market Emergency Instrument, dat moet zorgen dat bij een nieuwe Covid-achtige crisis de Interne Markt gewoon blijft functioneren. Maar voor dat laatste wil de Commissie zich wel heel veel bevoegdheden verschaffen.

 

We wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.