Brusselblog Winand Quaedvlieg

25-05-2023

De afgelopen weken stonden de nieuwe Natuurherstelwet en het standpunt van het Europees Parlement over Internationaal Maatschappelijk Ondernemen hoog op de agenda. De Europese plannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden niet alleen door bedrijven in de EU, maar ook door Amerikaanse en Japanse bedrijven nauwgezet gevolgd. Want ook grote bedrijven dáár zullen veelal aan die regels moeten voldoen. Volgende week wordt erover gestemd in het Parlement.

 

Amerikaanse en Europese bedrijven werken samen aan een agenda om de trans-Atlantische banden aan te halen. In deze Blik gaat Luisa Santos, plaatsvervangende directeur-generaal van BusinessEurope in op de agenda van de Trade and Technology Council TTC. Daarin zoeken de EU en de VS naar oplossingen voor hun handelsruzies, een gemeenschappelijke standaard voor data-privacy bescherming en afspraken over de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen.

 

De EU werkt ook aan een bredere strategie over economische veiligheid die in juni moet uitkomen. Handel en geopolitiek lopen immers geheel door elkaar heen vandaag de dag. Vooruitlopend op het EU stuk heeft BusinessEurope zijn visie gepubliceerd over de open strategische autonomie waar de EU naar moet streven. Kernpunten daarvan zijn dat de EU echt werk moet maken van de afronding van nieuwe handelsakkoorden met gelijkgezinde landen, dat waar mogelijk naar internationale samenwerking, ook in de WTO, moet worden gezocht en dat de EU heel voorzichtig moet zijn met nieuwe beperkingen op uitgaande (technologie)investeringen in te voeren.

 

Voor open strategische autonomie is de Interne Markt een onmisbare pijler. Het huidige Zweedse voorzitterschap van de EU bepleit daarom een meer coherent werkplan voor die Interne Markt, met minder rapporten, programma’s en overleggen en daarvoor in de plaats een concrete jaarlijkse beleidsagenda. Dat klinkt goed.

 

En tot slot zijn er de plannen voor ecodesign regels in de EU. Dat gaat vooral over de eisen die aan producten gesteld kunnen worden om de duurzaamheid en circulariteit te versterken. Veel aandacht daarbij krijgt de vraag hoe de vernietiging van onverkochte producten en teruggestuurde online-bestellingen voorkomen kan worden. Dat raakt het dagelijkse leven van vrijwel iedere burger.

 

Over al deze onderwerpen leest u meer in deze Blik. We wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.