Akkoord over nieuwe regels en een nieuw portaal voor industriële emissies

29-01-2024

 

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn inzake industriële emissies (IED) en de verordening tot oprichting van een portaal voor industriële emissies (IEP). Deze richtlijn schrijft voor dat industriële installaties en boerderijen een vergunning moeten hebben van de nationale autoriteiten. Hiertoe worden beste beschikbare technieken (BBT) vastgesteld als norm. Hiermee wordt een emissie-bandbreedte vastgesteld waar vergunde installaties binnen moeten vallen.

 

De herziening streeft ernaar de energie-efficiëntie, de circulaire economie en de decarbonisatie te bevorderen. De nieuwe regels beogen een betere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu door de schadelijke emissies van industriële installaties, waaronder intensieve veehouderijen te verminderen. Verder zal de rapportage over milieugegevens worden verbeterd door het bestaande Europese register voor de uitstoot van verontreinigende stoffen (het E-PRTR) te moderniseren naar een geïntegreerd portaal voor industriële emissies.

 

Er ligt nu een eindtekst voor waar wij gematigd positief over zijn. Er ligt een ambitieus kader om schadelijke emissies terug te brengen dat aandacht besteed aan mogelijke crossmedia-effecten.  Verder zijn onwerkbare bepalingen, zoals de omkering van de bewijslast voor gezondheidsschadeclaims en transformatie plannen op installatie niveau, geschrapt. Nu is het wachten op de formele instemming en dan ligt de bal in Den Haag voor de nationale implementatie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.